Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý v điều hành toàn ngành giáo dục

0
541

(BGĐT) – Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang vừa phối hợp với Viettel Bắc Giang triển khai phần mềm quản lý trường học SMAS và cổng thông tin điều hành chung trong toàn ngành. 

 

Ứng dụng, công nghệ, thông tin, quản lý, điều hành, toàn ngành giáo dục

Nhiều trường học trong tỉnh đầu tư thiết bị hiện đại nhằm ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin.

Theo đó, từ tháng 10 đến hết tháng 12 năm nay, mọi dữ liệu quan trọng liên quan đến nhà trường, giáo viên, học sinh gồm: Hồ sơ cá nhân, sổ điểm, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật, phân công giảng dạy, sáng kiến, kinh nghiệm, danh hiệu thi đua; việc thi cử (tổ chức, đăng ký, xử lý kết quả…) sẽ được cập nhật, lưu trên hệ thống. 

Thông tin của các cơ sở giáo dục, phòng giáo dục và đào tạo các huyện, TP, phòng chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo cũng được rà soát, bổ sung phù hợp với yêu cầu để tích hợp và liên thông với hệ thống thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kinh phí khởi tạo, duy trì phần mềm do Viettel Bắc Giang hỗ trợ. 

Sau khi đưa vào sử dụng, phần mềm SMAS và cổng thông tin điều hành chung góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tổ chức lĩnh vực giáo dục và đào tạo trong toàn tỉnh. 

                                                                           Hải Vân

Ứng dụng, công nghệ, thông tin, quản lý, điều hành, toàn ngành giáo dục

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here