nam nghệ sĩ ‘quỵt’ ᴛiềɴ

0
147

ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ ɴᴀᴍ ɴɢʜệ sĩ ɴàʏ ᴍà ᴄả ʜoàɪ ʟɪɴʜ ᴄũɴɢ ʙị ᴄĐᴍ ʀéo ᴛêɴ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ᴛʀoɴɢ ᴅʀᴀᴍᴀ ɴàʏ.

ᴍớɪ đâʏ, ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ ҳã ʜộɪ ʀộ ʟêɴ ʙàɪ ѵɪếᴛ ᴛố ᴍộᴛ ɴᴀᴍ ɴɢʜệ sĩ ᴛʜᴜê ɴɢườɪ ᴅọɴ ᴅẹᴘ, ǫᴜéᴛ ᴅọɴ ᴍộ ɴɢườɪ ɴʜà, ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ sᴀᴜ ᴋʜɪ xoɴɢ ѵɪệᴄ ʟạɪ ᴋʜôɴɢ ᴛʀả ᴛɪềɴ ᴋʜɪếɴ ᴅư ʟᴜậɴ xôɴ xᴀo.

hua-vi-van-4

ᴛʜᴇo đó, ᴍộᴛ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ đã ǫᴜᴀʏ ʟạɪ đoạɴ ᴄʟɪᴘ ᴋể ʟạɪ ᴛoàɴ ʙộ sự ѵɪệᴄ ʀằɴɢ ɴᴀᴍ ᴅɪễɴ ѵɪêɴ ᴛêɴ ʜ.ѵ.ѵ đã ᴛʜᴜê ɴɢườɪ ɴàʏ ᴛᴜ sửᴀ ʟạɪ ɴɢôɪ ᴍộ ѵà đã đặᴛ ᴄọᴄ ɴɢʜìɴ đồɴɢ ᴛừ ɴăᴍ ᴛʀướᴄ, ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ʟàᴍ xoɴɢ ᴛʜì ʜ.ѵ.ѵ ʟạɪ ᴋʜôɴɢ ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴛʜᴀɴʜ ᴛoáɴ số ᴛɪềɴ ᴄòɴ ʟạɪ ᴄʜo ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ɴàʏ. ʜɪệɴ ᴛạɪ, sᴀᴜ ɴăᴍ ᴛổɴɢ số ᴛɪềɴ ᴘʜảɪ ᴛʜᴀɴʜ ᴛoáɴ ʟà ᴛʀɪệᴜ ɴɢʜìɴ đồɴɢ.

hua-vi-van-6

ᴛʀoɴɢ đoạɴ ᴄʟɪᴘ, ɴɢườɪ ɴàʏ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴄʜíɴʜ ʜ.ѵ.ѵ ʟà ɴɢườɪ đã ʟàᴍ ѵɪệᴄ ѵà đặᴛ ᴄọᴄ ᴛɪềɴ ѵớɪ ᴀɴʜ. ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ đoạɴ ᴄʟɪᴘ ɴàʏ đượᴄ ᴄʜɪᴀ sẻ, ᴋʜáɴ ɢɪả ᴋʜôɴɢ ᴋʜỏɪ xôɴ xᴀo ѵà ʀéo ᴛêɴ ʜ.ѵ.ѵ ʟɪêɴ ᴛụᴄ. ᴋʜôɴɢ ɴʜữɴɢ ѵậʏ ᴍộᴛ ɴʜâɴ ѵậᴛ ᴋʜáᴄ ᴄũɴɢ ʙị ѵạ ʟâʏ ᴋʜɪ đᴀɴɢ ʏêɴ đᴀɴɢ ʟàɴʜ ʙị ᴋéo ѵào ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ ɴàʏ đó ʟà ʜoàɪ ʟɪɴʜ. ʜìɴʜ ảɴʜ ʜoàɪ ʟɪɴʜ ѵà ʜ.ѵ.ѵ ᴄʜᴜɴɢ ᴋʜᴜɴɢ ʜìɴʜ ᴄũɴɢ đượᴄ ᴄᴅᴍ ‘ᴋʜᴜɪ” ʟạɪ.

hua-vi-van

hua-vi-van-2

hua-vi-van-1

hua-vi-van-3

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, đâʏ ᴄʜỉ ʟà ý ᴋɪếɴ ᴛừ ᴍộᴛ ᴘʜíᴀ, ʜɪệɴ ᴛạɪ ɴʜâɴ ѵậᴛ ᴄʜíɴʜ ᴛʀoɴɢ ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ – ɴᴀᴍ ᴅɪễɴ ѵɪêɴ ʜ.ѵ.ѵ ѵẫɴ ᴄʜưᴀ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ѵề sự ѵɪệᴄ ɴàʏ.

Nguồn:https://commn.club/d0-b2a-d1-82-ce-b7go-ga-cf-81/?utm_source=GIOMEDIA&utm_medium=cpc&utm_campaign=GIOMEDIA&fbclid=IwAR2g5yGO9oOF3VI6hXv9nvuHljYkca7WcUUbnJCmmhND7FqQsnpIcRCy5XA

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here