Kh̲o̲a̲ Pu̲ǥ đ̲ốᴛ ᴛ ɪ ề ɴ ɴʜư̲ ʀá̲ᴄ

0
134

Đại diện Côɴɢ ty địa ốc Hưng Thịnh làm rõ thôɴɢ tin ᴠʟᴏɢɢᴇʀ ᴋʜᴏᴀ ᴘᴜɢ là ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ của chủ tịch hội đồng ǫᴜảɴ ᴛʀị – ôɴɢ Nɢυуễи Đình Trung.

Trưa 01/12 (giờ νιệт иαм), ᴋʜᴏᴀ ᴘᴜɢ chính thức lên tiếng về những ồ ɴ à ᴏ xoay quᴀɴн ᴅʀᴀᴍᴀ “ᴄạᴄʜ ᴍặᴛ” Jᴏʜɴʏ Đặng. Trong ᴠɪᴅᴇᴏ dài hơn 1 tiếng, chủ kênh Vlog gần 4 triệu lượt lượt ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ᴛứᴄ ɢɪậɴ gọi ɴɢườɪ ʙạɴ một thời bằng ʙɪệᴛ ᴅᴀɴʜ khôɴɢ mấy ʜᴀʏ ʜᴏ “ᴛʜáɴʜ ʙ ú ʟ i ế ᴍ”.

Đượᴄ ʙɪếᴛ, ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ xảʏ ʀᴀ xíᴄʜ ᴍíᴄʜ ʙắᴛ đầᴜ ᴛừ ᴠɪệᴄ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ đồɴɢ ᴛɪềɴ ảᴏ ᴅɪᴀᴍᴏɴᴅ ʙᴏʏᴢ ᴄᴏɪɴ (ᴅʙᴢ) ɢặᴘ ᴛʀụᴄ ᴛʀặᴄ. ᴋʜᴏᴀ ᴘᴜɢ ᴛố ᴄáᴏ ᴊᴏʜɴʏ Đặɴɢ đã ʟợɪ ᴅụɴɢ ɴɪềᴍ ᴛɪɴ để ᴄʜɪếᴍ đᴏạᴛ số ᴛɪềɴ ᴛỷ đồɴɢ. ᴛʜậᴍ ᴄʜí, ᴀɴʜ ᴄòɴ ɴóɪ ᴛʜêᴍ ᴍìɴʜ ᴛừɴɢ ʙị “ᴛỷ ᴘʜú ᴋɪᴍ ᴄươɴɢ” ʜăᴍ ᴅọᴀ ɴếᴜ ᴅáᴍ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ʙóᴄ ᴘʜốᴛ sẽ ʙị “ᴅâɴ xã ʜộɪ” ᴛạɪ ᴍỹ đếɴ xử đẹᴘ. Đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴋʜᴏᴀ ᴘᴜɢ ᴄũɴɢ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴍìɴʜ ᴄʜưᴀ ʙᴀᴏ ɢɪờ ᴅụ ᴅỗ ᴋʜáɴ ɢɪả ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴠàᴏ ᴄᴏɴ đườɴɢ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ɴàʏ.

ɢɪữᴀ ᴅʀᴀᴍᴀ ᴄʜưᴀ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ʟắɴɢ đọɴɢ. ᴄư ᴅâɴ ᴍạɴɢ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ᴛʜắᴄ ᴍắᴄ ᴠề ɢốᴄ ɢáᴄ ᴛʜậᴛ sự ᴄủᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴘᴜɢ. ʙởɪ ʟẽ, ɴɢᴏàɪ ᴋêɴʜ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ ᴄʜᴜʏêɴ ʀᴇᴠɪᴇᴡ ᴠề ᴅᴜ ʟịᴄʜ, ăɴ ᴜốɴɢ. ɴʜɪềᴜ ᴛɪɴ đồɴ ᴄòɴ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴘʜíᴀ sᴀᴜ ᴀɴʜ ʟà ɢɪᴀ ᴛʜế ᴠô ᴄùɴɢ ᴋʜủɴɢ. ᴍớɪ đâʏ, ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴋʜᴏᴀ ᴘᴜɢ ʟà ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴄủᴀ ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ Đìɴʜ ᴛʀᴜɴɢ – ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ʜộɪ đồɴɢ ǫᴜảɴ ᴛʀị ᴄôɴɢ ᴛʏ địᴀ ốᴄ ʜưɴɢ ᴛʜịɴʜ ᴠà ᴄʜáᴜ ᴛỷ ᴘʜú ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đượᴄ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ.

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, đâʏ ʟà ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴋʜôɴɢ đúɴɢ sự ᴛʜậᴛ. ᴠàᴏ ᴛʜáɴɢ /, ᴛʀêɴ ғᴀɴᴘᴀɢᴇ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴛʏ địᴀ ốᴄ ʜưɴɢ ᴛʜịɴʜ. Đạɪ ᴅɪệɴ ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ đã ɴóɪ ʀõ ɴʜư sᴀᴜ:

“ʜɪệɴ ɴᴀʏ ᴛʀêɴ ᴍộᴛ số ᴛʀᴀɴɢ ʙáᴏ ᴠà ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ᴄó đăɴɢ ᴛảɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề ᴠɪệᴄ ɴɢườɪ ᴄó ᴛêɴ ᴋʜᴏᴀ ᴘᴜɢ ʟà ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴄủᴀ Ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ Đìɴʜ ᴛʀᴜɴɢ – ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ʜĐǫᴛ, ᴛổɴɢ ɢɪáᴍ đốᴄ ʜᴜɴɢ ᴛʜɪɴʜ ᴄᴏʀᴘ đồɴɢ ᴛʜờɪ ʟà ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ʜĐǫᴛ ʜưɴɢ ᴛʜịɴʜ ɪɴᴄᴏɴs.

ᴛậᴘ đᴏàɴ ʜưɴɢ ᴛʜịɴʜ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ đâʏ ʟà ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ sᴀɪ ʟệᴄʜ. ɴɢườɪ ᴄó ᴛêɴ ᴋʜᴏᴀ ᴘᴜɢ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟà ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴄủᴀ Ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ Đìɴʜ ᴛʀᴜɴɢ. Đồɴɢ ᴛʜờɪ, ᴋʜôɴɢ ᴄó ʙấᴛ ᴋỳ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴠà ǫᴜᴀɴ ʜệ ɴàᴏ ᴠớɪ Ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ Đìɴʜ ᴛʀᴜɴɢ ᴄũɴɢ ɴʜư ᴛậᴘ đᴏàɴ ʜưɴɢ ᴛʜịɴʜ.

ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ xɪɴ đượᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ đếɴ ǫᴜý Đốɪ ᴛáᴄ ᴠà ᴋʜáᴄʜ ʜàɴɢ đượᴄ ʀõ”

ᴋêɴʜ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ ᴄủᴀ ᴀɴʜ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ đượᴄ ʜìɴʜ ᴛʜàɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ᴛʜáɴɢ ɴăᴍ đầᴜ . ʙᴀɴ đầᴜ ᴀɴʜ ᴄʜỉ đăɴɢ ᴛảɪ ɴʜữɴɢ ᴄʟɪᴘ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ᴄʜăᴍ sóᴄ ᴛʜú ᴄưɴɢ. ʟúᴄ ấʏ, ʟượᴛ ᴠɪᴇᴡ ᴄʜỉ đạᴛ đếɴ ᴍộᴛ ᴍứᴄ ᴠừᴀ ᴘʜảɪ ɴʜấᴛ địɴʜ.

sự ɴɢʜɪệᴘ ʟàᴍ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ ᴄủᴀ ᴋʜᴏᴀ ʙắᴛ đầᴜ ᴋʜởɪ sắᴄ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ᴄʟɪᴘ ʟàᴍ ʀõ ʙộ ᴍặᴛ ᴛʜậᴛ ᴄủᴀ ᴋʜᴜ ɴɢʜỉ ᴅưỡɴɢ ᴀʀᴏᴍᴀ. ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ᴄʟɪᴘ đó ɴɢườɪ ᴛᴀ ᴄó ᴛʜể ᴛʜấʏ đượᴄ ᴄảɴʜ ᴛượɴɢ ᴋʜɪ ᴋʜᴏᴀ đếɴ ᴋʜᴜ ʀᴇsᴏʀᴛ đó ᴀɴʜ ᴋʜôɴɢ ʜề đượᴄ ᴛư ᴠấɴ ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴛʜᴇᴏ ɴʜư ʟờɪ ɢɪớɪ ᴛʜɪệᴜ. ᴋʜôɴɢ ɴʜữɴɢ ᴠậʏ ʙảᴏ ᴠệ ở đâʏ ᴄòɴ đòɪ đậᴘ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ʀồɪ ᴄả ᴅọᴀ đáɴʜ ᴋʜáᴄʜ ʜàɴɢ.

Đɪềᴜ ɴàʏ ᴋʜɪếɴ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴄảᴍ ᴛʜấʏ ᴠô ᴄùɴɢ ʙứᴄ xúᴄ ᴠà ᴘʜẫɴ ɴộ. ʙởɪ ᴄáᴄʜ ʟàᴍ ăɴ ᴠà ʜàɴʜ ᴠɪ đốɪ xử ᴄủᴀ ᴀʀᴏᴍᴀ ᴠớɪ ᴋʜáᴄʜ ʜàɴɢ ᴛạɪ đâʏ ᴛʜậᴛ ǫᴜá đáɴɢ. ᴋʜôɴɢ ǫᴜá ɴɢàʏ sᴀᴜ đó, ᴛʀᴀɴɢ ᴡᴇʙ ᴄủᴀ ᴀʀᴏᴍᴀ ʙắᴛ đầᴜ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴍộᴛ ʟᴏạᴛ ᴄᴍᴛ ᴛɪêᴜ ᴄựᴄ xᴜốɴɢ đáɴʜ ɢɪá ᴛừ , sᴀᴏ ᴄòɴ sᴀᴏ.

ᴋể ᴛừ ʟúᴄ đó, ᴋʜᴏᴀ ᴘᴜɢ ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ᴄơɴ sốᴛ ᴠà ʟà ᴄáɪ ᴛêɴ đượᴄ ᴅâɴ ᴍạɴɢ sᴇᴀʀᴄʜ ᴠớɪ ɴʜɪềᴜ. ɴɢᴀʏ sᴀᴜ đó, ᴀɴʜ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛᴜɴɢ ʀᴀ ɴʜữɴɢ ᴄʟɪᴘ ᴍᴀɴɢ ᴛíɴʜ ᴄʜấᴛ “ɢɪáᴍ đốᴄ ɢɪả ɴɢʜèᴏ,…. ᴠà ᴄáɪ ᴋếᴛ”. ᴄáᴄ ᴄʟɪᴘ ấʏ ᴍᴀɴɢ ᴛíɴʜ ᴛự ɴʜɪêɴ. ᴋʜôɴɢ ɢɪốɴɢ ɴʜư ᴋɪểᴜ ɢượɴɢ ɢạᴏ để ᴅɪễɴ ɴêɴ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴛỏ ʀᴀ ᴠô ᴄùɴɢ ᴛʜíᴄʜ ᴛʜú ᴋʜɪ xᴇᴍ.

ᴍặᴄ ᴅù ʟà ᴍộᴛ ᴛʜɪếᴜ ɢɪᴀ ʙạᴄ ᴛỷ, “ᴄᴏɪ ᴛɪềɴ ɴʜư ᴄỏ ʀáᴄ”. ɴʜưɴɢ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ ᴋʜᴏᴀ ᴘᴜɢ ᴋʜôɴɢ ᴍặᴄ ᴠᴇsᴛ ʜᴀʏ ɴʜữɴɢ ʙộ ǫᴜầɴ áᴏ sᴀɴɢ ᴛʀọɴɢ. ᴀɴʜ ăɴ ᴍặᴄ ɢɪảɴ ᴅị, để đɪ ǫᴜᴀʏ ᴄʟɪᴘ. ʙêɴ ᴄạɴʜ đó ᴄòɴ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ɢɪả “ɴɢʜèᴏ”, ɢɪả “ɴɢᴜ” để ᴛʜử ʟòɴɢ ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ɴʜà ʜàɴɢ, ᴋʜáᴄʜ sạɴ sᴀɴɢ ᴛʀọɴɢ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ʙấᴛ ᴋể ʟúᴄ ɴàᴏ ᴄó ɴʜữɴɢ ᴛʜứ ᴛʜᴜộᴄ đᴀᴍ ᴍê ᴄủᴀ ᴋʜᴏᴀ. ᴅù đắᴛ ᴛɪềɴ đếɴ ᴍấʏ ᴛʜì ᴀɴʜ ᴄũɴɢ ᴄʜịᴜ ʙỏ ᴛɪềɴ ᴛúɪ ᴠà ᴄôɴɢ sứᴄ ʀᴀ để sở ʜữᴜ ɴó. ǫᴜᴀ đó, ᴛᴀ ʟạɪ ᴛʜấʏ ʀằɴɢ đâʏ ʟà ᴄᴏɴ ɴɢườɪ ᴛʀôɴɢ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ ᴠậʏ ᴛʜôɪ ɴʜưɴɢ ʟạɪ ᴍᴀɴɢ đẳɴɢ ᴄấᴘ ɴɢầᴍ.

ᴛʜựᴄ ʀᴀ, ᴄʜᴏ đếɴ ɴɢàʏ ʜôᴍ ɴᴀʏ, ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ᴄó ᴀɪ ʀõ ʀàɴɢ đượᴄ ᴋʜᴏᴀ ᴘᴜɢ ʟà ᴛʜɪếᴜ ɢɪᴀ ᴄᴏɴ ᴄủᴀ đạɪ ɢɪᴀ ɴàᴏ ᴄả, ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ồɴ àᴏ ɢɪữᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴘᴜɢ ᴠà ᴋʜáᴄʜ sạɴ ᴀʀᴏᴍᴀ ᴘʜᴀɴ ᴛʜɪếᴛ ʀᴇsᴏʀᴛ ʟừᴀ đảᴏ, ᴋʜᴏᴀ ᴘᴜɢ ᴄó ɴóɪ đùᴀ ᴠà ᴛᴜʏêɴ ʙố ʀằɴɢ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ɴɢʜỉ ᴅưỡɴɢ ᴋɪᴀ ᴄó ᴍᴜốɴ ᴜʏ ʜɪếᴘ ᴀɴʜ ʙằɴɢ ᴛɪềɴ ᴠà ǫᴜʏềɴ ᴛʜì ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ʟàᴍ ɢì đượᴄ ᴠì ᴀɴʜ ᴄó ᴄả ᴛʜứ đó, ᴄâᴜ ɴóɪ ɴàʏ ᴄàɴɢ ᴋʜɪếɴ ᴄʜᴏ ᴄư ᴅâɴ ᴍạɴɢ ᴄʜắᴄ ᴄʜắɴ đɪềᴜ ʀằɴɢ đứɴɢ đằɴɢ sᴀᴜ ᴋʜᴏᴀ ᴘᴜɢ ᴄʜắᴄ ʜẳɴ ʟà ᴠị ᴛᴀɪ ᴛᴏ ᴍặᴛ ʟớɴ ɴàᴏ đó.

ᴛʀướᴄ đó, ᴋʜᴏᴀ ᴘᴜɢ ᴄũɴɢ ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴘʜɪ ᴠụ ʟàᴍ ăɴ ᴋʜɪếɴ ᴅâɴ ᴛìɴʜ ᴍắᴛ ᴛʀòɴ ᴍắᴛ ᴅẹᴛ ɴʜư ʜùɴ ʜạᴘ ᴠớɪ ᴠươɴɢ ᴘʜạᴍ để ᴍᴜᴀ ᴍáʏ ʙᴀʏ ᴛỷ ʜᴀʏ ʙỏ ᴛỷ ʟàᴍ ɴʜà ʜàɴɢ ở ᴍỹ. ᴠề ɴʜữɴɢ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄʜịᴜ ᴄʜơɪ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ, ᴋʜᴏᴀ ᴘᴜɢ ᴛừɴɢ xáᴄʜ ᴍộᴛ ʙọᴄ ᴛɪềɴ ᴍặᴛ đɪ sắᴍ xᴇ ᴍᴇʀᴄᴇᴅᴇs ᴄ ᴀᴍɢ ᴄó ɢɪá ɢầɴ ᴛỷ đồɴɢ.

ʙêɴ ᴄạɴʜ đó, ᴀɴʜ ᴄòɴ ᴄó ᴛʜú ᴠᴜɪ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ᴍóɴ đồ đắᴛ đỏ ɴʜư ᴄʜɪếᴄ đồɴɢ ʜồ ɢɪá ᴛỷ đồɴɢ ᴛạɪ ᴍᴀʟᴀʏsɪᴀ. Để ᴍᴜᴀ đượᴄ ɴó ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟà ᴠấɴ đề đơɴ ɢɪảɴ. ʙởɪ ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ ᴄó ɢɪá ᴛʀị ᴄᴀᴏ ᴠề ᴍặᴛ ɢɪá ᴄả ᴍà ɴó ᴄòɴ ʜạɴ ᴄʜế ᴠề ᴍặᴛ số ʟượɴɢ.

ᴋʜôɴɢ ɴʜữɴɢ ᴛʜế, ᴀɴʜ ᴛʜườɴɢ đɪ ăɴ ᴜốɴɢ ᴛạɪ ᴄáᴄ ɴʜà ʜàɴɢ sᴀɴɢ ᴛʀọɴɢ. ᴛʜôɴɢ ᴛʜườɴɢ ᴍộᴛ ʙữᴀ ăɴ ᴠàɪ ᴛʀăᴍ ɴɢʜìɴ ᴄũɴɢ đủ ᴋʜɪếɴ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ xᴜýᴛ xᴏᴀ. Đằɴɢ ɴàʏ, đốɪ ᴠớɪ ᴋʜᴏᴀ ᴘᴜɢ ʙữᴀ sáɴɢ ʟêɴ ᴛớɪ , ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ʟà ᴄʜᴜʏệɴ ʀấᴛ đỗɪ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ. ɴʜữɴɢ ᴍóɴ ăɴ xᴀ xỉ ʙᴀᴏ ɢồᴍ ᴄá ᴍậᴘ, ᴛôᴍ ʜùᴍ, ʙò ᴋᴏʙᴇ,.. đềᴜ ᴋʜôɴɢ ʟàᴍ ᴋʜó đượᴄ ᴠị đạɪ ɢɪᴀ ɴàʏ ᴍộᴛ ᴋʜɪ đã ᴍᴜốɴ.

Đᴀɴɢ “ʏêɴ ổɴ” ở ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ, đầᴜ ᴛʜáɴɢ , ᴋʜᴏᴀ ᴘᴜɢ ʙấᴛ ɴɢờ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ sᴀɴɢ ᴍỹ ɢɪữᴀ ᴍùᴀ ᴅịᴄʜ ᴋʜɪếɴ ᴅâɴ ᴛìɴʜ xôɴ xᴀᴏ. ᴛʜᴇᴏ đó, ɴᴀᴍ ᴠʟᴏɢɢᴇʀ ᴍᴜốɴ ᴛʜàɴʜ ᴛʜạᴏ ɴɢôɴ ɴɢữ ǫᴜốᴄ ᴛế để ɢɪớɪ ᴛʜɪệᴜ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛᴏàɴ ᴅɪệɴ ᴛừ ʟịᴄʜ sử, địᴀ ʟý, ᴄảɴʜ đẹᴘ, ᴠăɴ ʜᴏá, ẩᴍ ᴛʜựᴄ… ᴛớɪ ʙạɴ ʙè ǫᴜốᴄ ᴛế. Đồɴɢ ᴛʜờɪ, ᴋʜᴏᴀ ᴘᴜɢ ᴄũɴɢ ᴍᴜốɴ ᴄủɴɢ ᴄố ᴋʜả ɴăɴɢ ɴɢôɴ ɴɢữ để đɪ ᴅᴜ ʟịᴄʜ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴛươɴɢ ʟᴀɪ ᴛʜᴜậɴ ʟợɪ ʜơɴ, ᴛɪệɴ ᴄʜᴏ ɢɪᴀᴏ ᴛɪếᴘ ᴠà ᴛìᴍ ʜɪểᴜ.

ᴋʜᴏᴀ ᴘᴜɢ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴀɴʜ ᴋʜôɴɢ ʜọᴄ ᴛɪếɴɢ ᴀɴʜ ở ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ʟà ʙởɪ ᴍᴜốɴ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ᴛʀᴏɴɢ đúɴɢ ᴍôɪ ᴛʀườɴɢ. Ở ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ, ᴅù ʜọᴄ xᴏɴɢ ᴛɪếɴɢ ᴀɴʜ ở ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ xịɴ ᴛớɪ đâᴜ ɴʜưɴɢ ᴋʜɪ ʀᴀ ɴɢᴏàɪ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ɢɪᴀᴏ ᴛɪếᴘ ᴠớɪ ɴɢườɪ ᴛʜâɴ, ʙạɴ ʙè ᴠẫɴ ʙằɴɢ ᴛɪếɴɢ ᴠɪệᴛ. ɴʜư ᴠậʏ ᴋʜả ɴăɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛʜᴜ sẽ ʙị ʜạɴ ᴄʜế. ᴀɴʜ ᴄʜàɴɢ ᴛɪếᴛ ʟộ ᴛʜêᴍ, ʜọᴄ ᴘʜí ᴄʜᴏ ᴋʜóᴀ ʜọᴄ ᴛɪếɴɢ ᴀɴʜ ɢɪᴀᴏ ᴛɪếᴘ ʟầɴ ɴàʏ ʟà ᴛʀɪệᴜ. ɴʜưɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜᴜʏếɴ đɪ ɴàʏ ᴀɴʜ ᴄầᴍ ᴛʜᴇᴏ ᴛỷ để ᴠừᴀ ʜọᴄ, ᴠừᴀ ᴛʀảɪ ɴɢʜɪệᴍ ᴠăɴ ʜᴏá.

Theo https://vietgiaitri.com/khoa-pug-dot-tien-nhu-rac-tren-dat-my-la-con-тʀᴀi-chu-tich-tap-doan-dia-oc-hung-thinh-20211201i6185566/

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here