Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc: Đồng chí Tập Cận Bình tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư

0
388

Sáng 25-10, Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX đã tiến hành phiên họp đầu tiên và bầu Bộ Chính trị, Thường vụ Bộ Chính trị, Tổng Bí thư.

Đại hội XIX, Đảng Cộng sản, Trung Quốc, đồng chí, Tập Cận Bình, tiếp tục, Tổng Bí thư

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại hội.

Tại phiên họp, các Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiếp tục bầu đồng chí Tập Cận Bình, 64 tuổi, làm Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX. Thường vụ Bộ Chính trị gồm 7 đồng chí: Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Lật Chiến Thư, Hàn Chính, Vương Hộ Ninh, Triệu Lạc Tế, Uông Dương. Đồng chí Tập Cận Bình cũng được bầu làm Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Các ông Hứa Kỳ Lượng và Trương Hữu Hiệp cùng được bầu làm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Trong khi đó, ông Triệu Lạc Tế được bầu làm Trưởng Ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa mới.        

Ngay sau khi kết thúc phiên họp, Tổng Bí thư Tập Cận Bình và các Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX đã gặp gỡ báo chí. Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh: “Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kết thúc thành công tốt đẹp”.   

Trước đó, tại phiên bế mạc Đại hội XIX, các đại biểu đã bầu ra BCH Trung ương khóa mới gồm 204 ủy viên chính thức và 172 ủy viên dự khuyết; bầu Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương. Đồng chí Tập Cận Bình, sinh năm 1953, là người gốc Thiểm Tây. Ông tốt nghiệp chuyên ngành lý luận chủ nghĩa Mác và Giáo dục chính trị tư tưởng Học viện Xã hội Nhân văn Đại học Thanh Hoa, Tiến sĩ Luật. Ông gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1974. 

Ông từng giữ các chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Phúc Kiến; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Chiết Giang; Bí thư Thành ủy Thượng Hải. Ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XV; Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XVI, XVII. Tại Đại hội lần thứ XVII tháng 10-2007, ông được bầu làm Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng thời được phân công kiêm nhiệm Hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương. 

Tháng 3-2008, ông được Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) bầu làm Phó Chủ tịch nước. Tháng 10-2010, ông được bầu làm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Tháng 11-2012, ông được bầu làm Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XVIII.

Theo TTXVN

Đại hội XIX, Đảng Cộng sản, Trung Quốc, đồng chí, Tập Cận Bình, tiếp tục, Tổng Bí thư


http://baobacgiang.com.vn/bg/quoc-te/191163/dai-hoi-xix-dang-cong-san-trung-quoc-dong-chi-tap-can-binh-tiep-tuc-duoc-bau-lam-tong-bi-thu.html

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here