đ̲ột̲ n̲ǥột̲ qu̲a̲ɥ x̲e̲

0
107

ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ᴛậᴘ ᴄậɴ ʙìɴʜ ᴄũɴɢ ɴóɪ ʀằɴɢ ôɴɢ “ѵô ᴄùɴɢ đᴀᴜ ʙᴜồɴ” ѵì ᴄʜɪếɴ ᴛʀᴀɴʜ ʙùɴɢ ɴổ ở ᴄʜâᴜ Âᴜ.

ɴɢàʏ /, ʙắᴄ ᴋɪɴʜ ᴄʜo ʙɪếᴛ ʜọ sẽ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ѵɪệɴ ᴛʀợ ɴʜâɴ đạo ᴄʜo ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ѵớɪ số ʜàɴɢ ʜóᴀ ᴄó ɢɪá ᴛʀị ᴋʜoảɴɢ . ᴜsᴅ. ᴄʜᴜʏếɴ ʜàɴɢ đầᴜ ᴛɪêɴ đã đượᴄ ᴄʜᴜʏểɴ đɪ. ᴛớɪ ɴᴀʏ, ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ѵẫɴ ᴋʜôɴɢ ʙàʏ ᴛỏ ᴘʜảɴ đốɪ ᴄʜɪếɴ ᴅịᴄʜ ᴄủᴀ ɴɢᴀ ᴛạɪ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ.

ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ đã ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴄʜo ʀằɴɢ “sự ᴍở ʀộɴɢ ѵề ᴘʜíᴀ đôɴɢ” ᴄủᴀ ɴᴀᴛo đã ʟàᴍ ᴛʀầᴍ ᴛʀọɴɢ ᴛʜêᴍ ᴄăɴɢ ᴛʜẳɴɢ ɢɪữᴀ ɴɢᴀ ѵà ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ. ᴛʜôɴɢ đɪệᴘ ɴàʏ ᴄũɴɢ ᴛươɴɢ ᴛự ɴʜư ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ ѵề ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴄủᴀ Đɪệɴ ᴋʀᴇᴍʟɪɴ ᴛʀoɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ.

ɴɢàʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ᴛậᴘ ᴄậɴ ʙìɴʜ ɴóɪ ѵớɪ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ đồɴɢ ᴄấᴘ ᴘʜáᴘ ѵà Đứᴄ ʀằɴɢ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ “ѵô ᴄùɴɢ đᴀᴜ ʙᴜồɴ” ѵì ᴄʜɪếɴ ᴛʀᴀɴʜ ʙùɴɢ ɴổ ở ᴄʜâᴜ Âᴜ, ᴄáᴄ ᴄʜᴜʏếɴ ʜàɴɢ ѵɪệɴ ᴛʀợ đầᴜ ᴛɪêɴ ᴛớɪ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ đã đượᴄ ɢửɪ đɪ.

“ᴛʜᴇo ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄủᴀ ᴘʜíᴀ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ, ʜɪệᴘ ʜộɪ ᴄʜữ ᴛʜậᴘ đỏ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ sẽ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴍộᴛ đợᴛ ѵɪệɴ ᴛʀợ ɴʜâɴ đạo… ʙᴀo ɢồᴍ ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ ѵà ᴄáᴄ ɴʜᴜ ʏếᴜ ᴘʜẩᴍ ʜàɴɢ ɴɢàʏ, ᴛʀị ɢɪá ᴛʀɪệᴜ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴛệ (. ᴜsᴅ)”, ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ ѵɪêɴ ᴛʀɪệᴜ ʟậᴘ ᴋɪêɴ ɴóɪ ѵớɪ ᴄáᴄ ᴘʜóɴɢ ѵɪêɴ. Ôɴɢ ᴛʀɪệᴜ ɴóɪ ʀằɴɢ sự ᴍở ʀộɴɢ ᴄủᴀ ɴᴀᴛo đã đẩʏ ᴍọɪ ᴛʜứ đếɴ “đɪểᴍ ʙùɴɢ ɴổ”.

Ôɴɢ ᴛậᴘ ᴄậɴ ʙìɴʜ ᴄũɴɢ ᴋêᴜ ɢọɪ “ᴋɪềᴍ ᴄʜế ᴛốɪ đᴀ” để ᴛʀáɴʜ “ᴋʜủɴɢ ʜoảɴɢ ɴʜâɴ đạo” ᴛʀoɴɢ ʜộɪ ɴɢʜị ᴛʜượɴɢ đỉɴʜ ǫᴜᴀ ѵɪᴅᴇo ʜôᴍ / ѵớɪ ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ ᴘʜáᴘ ᴇᴍᴍᴀɴᴜᴇʟ ᴍᴀᴄʀoɴ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ѵà ᴛʜủ ᴛướɴɢ Đứᴄ oʟᴀғ sᴄʜoʟᴢ.

ᴋể ᴛừ ᴋʜɪ ǫᴜâɴ độɪ ɴɢᴀ ᴛɪếɴ ѵào ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ѵào ɴɢàʏ /, ɴɢᴀ đã ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ʙɪɴʜ sĩ ᴛʀêɴ ɴʜɪềᴜ ᴍặᴛ ᴛʀậɴ, ᴘʜáo ᴋíᴄʜ ѵào ᴄáᴄ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ѵà ʙᴜộᴄ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴘʜảɪ sơ ᴛáɴ ǫᴜʏ ᴍô ʟớɴ.

ᴄᴜộᴄ ᴄʜɪếɴ đã ᴋʜɪếɴ ᴋʜoảɴɢ , ᴛʀɪệᴜ ɴɢườɪ ᴛị ɴạɴ ʙăɴɢ ǫᴜᴀ ʙɪêɴ ɢɪớɪ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ. ʟɪêɴ ʜợᴘ ǫᴜốᴄ ɢọɪ đâʏ ʟà ᴄᴜộᴄ ᴋʜủɴɢ ʜoảɴɢ ɴɢườɪ ᴛị ɴạɴ ɢɪᴀ ᴛăɴɢ ɴʜᴀɴʜ ɴʜấᴛ ᴄʜâᴜ Âᴜ ᴋể ᴛừ sᴀᴜ ᴛʜế ᴄʜɪếɴ , ʟàᴍ ᴅấʏ

ʟêɴ ʟo ɴɢạɪ ѵề ᴍộᴛ ᴄᴜộᴄ xᴜɴɢ độᴛ ʀộɴɢ ʟớɴ ʜơɴ.

ᴛʀướᴄ đó, ɴɢoạɪ ᴛʀưởɴɢ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ѵươɴɢ ɴɢʜị ᴛᴜʏêɴ ʙố ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ sẵɴ sàɴɢ ʟàᴍ ᴛʀᴜɴɢ ɢɪᴀɴ ʜòᴀ ɢɪảɪ ᴛʀoɴɢ ᴄᴜộᴄ ᴋʜủɴɢ ʜoảɴɢ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ, ѵà ʙắᴄ ᴋɪɴʜ sẽ ɢửɪ ѵɪệɴ ᴛʀợ ᴋʜẩɴ ᴄấᴘ ᴛớɪ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ.

ɴɢàʏ -, ɴɢoạɪ ᴛʀưởɴɢ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ѵươɴɢ ɴɢʜị ᴄʜo ʙɪếᴛ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ʜoᴀɴ ɴɢʜêɴʜ ᴄáᴄ ᴄᴜộᴄ đàᴍ ᴘʜáɴ ɢɪữᴀ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ѵà ɴɢᴀ, ѵà ᴛᴜʏêɴ ʙố ʙắᴄ ᴋɪɴʜ sẵɴ sàɴɢ đóɴɢ ѵᴀɪ ᴛʀò ʜòᴀ ɢɪảɪ. Ôɴɢ ᴄʜo ʙɪếᴛ ʜộɪ ᴄʜữ ᴛʜậᴘ đỏ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ sẽ ɢửɪ ѵɪệɴ ᴛʀợ ᴋʜẩɴ ᴄấᴘ ᴛớɪ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ.

ᴛʜᴇo ʙáo soᴜᴛʜ ᴄʜɪɴᴀ ᴍoʀɴɪɴɢ ᴘosᴛ, ᴛᴜʏêɴ ʙố ᴛʀêɴ đượᴄ ôɴɢ ѵươɴɢ đưᴀ ʀᴀ ᴛʀoɴɢ ᴄᴜộᴄ ɢặᴘ ɢỡ ᴛʜườɴɢ ɴɪêɴ ѵớɪ ʙáo ᴄʜí ɴướᴄ ɴɢoàɪ để ᴛʀả ʟờɪ ᴄáᴄ ᴄâᴜ ʜỏɪ ѵề ᴄʜíɴʜ sáᴄʜ đốɪ ɴɢoạɪ ᴄủᴀ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ.

ɴɢoạɪ ᴛʀưởɴɢ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ɢɪảɪ ᴛʜíᴄʜ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ʜɪệɴ ᴛạɪ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ ѵà ʙắᴄ ᴋɪɴʜ đã đưᴀ ʀᴀ ᴄáᴄ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ɴʜư ᴛʀêɴ ᴍộᴛ ᴄáᴄʜ độᴄ ʟậᴘ.

“ᴄầɴ ʙìɴʜ ᴛĩɴʜ, ᴛʜᴀʏ ѵì đổ ᴅầᴜ ѵào ʟửᴀ” – ôɴɢ ѵươɴɢ ᴋêᴜ ɢọɪ ᴄáᴄ ʙêɴ đốɪ ᴛʜoạɪ ɴʜɪềᴜ ʜơɴ. “ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ sẵɴ sàɴɢ ʜợᴘ ᴛáᴄ ѵớɪ ᴄộɴɢ đồɴɢ ǫᴜốᴄ ᴛế để ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ʜòᴀ ɢɪảɪ (ᴄăɴɢ ᴛʜẳɴɢ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ) ᴋʜɪ ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ” – ʜãɴɢ ᴛɪɴ ᴀғᴘ ᴅẫɴ ʟạɪ ʟờɪ ôɴɢ ѵươɴɢ.

Đếɴ ɴᴀʏ, ᴄᴜộᴄ xᴜɴɢ độᴛ ɴɢᴀ – ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ѵẫɴ ᴄʜưᴀ ᴄó ʟốɪ ᴛʜoáᴛ ᴅù ʜᴀɪ ʙêɴ đã ᴛổ ᴄʜứᴄ ѵòɴɢ đàᴍ ᴘʜáɴ ᴛʜứ ʜᴀɪ ѵà ᴅự ᴋɪếɴ ᴄó ᴛʜêᴍ ѵòɴɢ đàᴍ ᴘʜáɴ ᴛʜứ ʙᴀ.

Đâʏ ʟà ʟầɴ đầᴜ ᴛɪêɴ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ᴛᴜʏêɴ ʙố ᴄôɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴛʀướᴄ ʙáo ɢɪớɪ ǫᴜốᴄ ᴛế ѵề ѵɪệᴄ sẵɴ sàɴɢ ʟàᴍ ᴛʀᴜɴɢ ɢɪᴀɴ ʜòᴀ ɢɪảɪ ᴛʀoɴɢ ᴄᴜộᴄ ᴋʜủɴɢ ʜoảɴɢ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ.

ᴘʜáᴛ ʙɪểᴜ ᴄủᴀ ôɴɢ ѵươɴɢ đượᴄ đưᴀ ʀᴀ ᴛʀoɴɢ ʙốɪ ᴄảɴʜ ᴄáᴄ ɴʜà ʟãɴʜ đạo ᴛʜế ɢɪớɪ đᴀɴɢ ᴛʜᴇo ᴅõɪ sáᴛ sᴀo ᴄáᴄ ʜoạᴛ độɴɢ ǫᴜâɴ sự ᴄủᴀ ɴɢᴀ ở ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ѵà ɢɪᴀ ᴛăɴɢ sứᴄ éᴘ ʟêɴ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ để ʙắᴄ ᴋɪɴʜ ᴅùɴɢ sứᴄ ảɴʜ ʜưởɴɢ ᴄủᴀ ʜọ ѵớɪ ɴɢᴀ ɴʜằᴍ ɢɪúᴘ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴋʜủɴɢ ʜoảɴɢ.

ѵừᴀ ǫᴜᴀ, đạɪ ᴅɪệɴ ᴄấᴘ ᴄᴀo ѵề ᴄʜíɴʜ sáᴄʜ ᴀɴ ɴɪɴʜ ѵà đốɪ ɴɢoạɪ ᴄủᴀ ʟɪêɴ ᴍɪɴʜ ᴄʜâᴜ Âᴜ (ᴇᴜ), ôɴɢ ᴊosᴇᴘ ʙoʀʀᴇʟʟ, ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ủɴɢ ʜộ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ʟàᴍ ᴛʀᴜɴɢ ɢɪᴀɴ ʜòᴀ ɢɪảɪ ᴛʀoɴɢ xᴜɴɢ độᴛ ɴɢᴀ – ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ.

Ôɴɢ ʙoʀʀᴇʟʟ ɴóɪ: “ᴋʜôɴɢ ᴄó ʟựᴀ ᴄʜọɴ ɴào ᴋʜáᴄ. ʀõ ʀàɴɢ ᴄʜâᴜ Âᴜ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể đứɴɢ ʀᴀ ʜòᴀ ɢɪảɪ. ѵà ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ʟà ᴍỹ. ᴄòɴ ᴀɪ ѵào đâʏ ɴữᴀ? Đó ᴘʜảɪ ʟà ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ѵà ᴛôɪ ᴛɪɴ ᴛưởɴɢ ѵào đɪềᴜ đó”.g

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here