Cựᴜ sĩ ǫᴜᴀɴ CAND

0
174

Cựᴜ sĩ ǫᴜᴀɴ ᴄ.ᴀ.ɴ.ᴅ ᴄʜỉ ᴛʜẳɴɢ ᴍặᴛ ɴʙ Đứᴄ Hɪểɴ: “Còɴ ᴛư ᴄáᴄʜ ʟà ɴʜà ʙáᴏ ᴄáᴄʜ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ ɴữᴀ ᴋʜôɴɢ?”

Nʜữɴɢ ᴠụ ᴠɪệᴄ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ɢɪữᴀ ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜâɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴠà ɴʜà ʙáᴏ Đứᴄ Hɪểɴ ɢầɴ đâʏ ᴛʜᴜ ʜúᴛ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ sự ᴄʜú ý ᴄủᴀ ᴄư ᴅâɴ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴍớɪ đâʏ ʟᴜậᴛ sư ᴄủᴀ ɴʜà ʙáᴏ Đứᴄ Hɪểɴ ᴄòɴ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴋʜởɪ ᴛ.ố ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴠì ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ʙà ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ ” Lợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ x.â.ᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ, ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ “; “ᴠ.ᴜ ᴋʜ.ốɴɢ”…

Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, đếɴ ʜɪệɴ ᴛạɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ đưᴀ ʀᴀ ʙấᴛ ᴋì ᴍộᴛ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ɴàᴏ ɴɢᴏàɪ độɴɢ ᴛʜáɪ ᴛạᴍ ʜᴏãɴ xᴜấᴛ ᴄảɴʜ đốɪ ᴠớɪ CEO Đạɪ Nᴀᴍ để ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴄʜᴏ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đιềυ тʀα ɴʜữɴɢ ᴠụ ᴠɪệᴄ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ. Mặᴄ ᴅù ᴠậʏ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ đâʏ ʟà ᴍộᴛ ᴠɪệᴄ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴅễ ʜɪểᴜ ᴋʜɪ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ɴʜữɴɢ ᴠụ ᴋ.ɪ.ệ.ɴ ᴛụɴɢ.

Mớɪ đâʏ ᴛʀᴏɴɢ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ, ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ đã ʙấᴛ ɴɢờ ɢửɪ ᴍộᴛ ʟờɪ ᴛʜáᴄʜ đấᴜ đếɴ ɴʜà ʙáᴏ Đứᴄ Hɪểɴ. Tʜᴇᴏ đó, ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴄʜɪᴀ sẻ: “Tôɪ ᴄó ᴍộᴛ ɢɪấᴄ ᴍơ ʟà ᴀɴʜ Hɪểɴ đã ɢɪᴀᴏ ᴅịᴄʜ ᴋʜôɴɢ ᴅướɪ 150 ᴛỉ. Nếᴜ ɴʜư đɪềᴜ đó ᴀɴʜ Hɪểɴ sᴀᴏ ᴋê ʀᴀ ᴛʜì ᴛôɪ đâʏ sẽ ʙồɪ ᴛʜườɴɢ ᴅᴀɴʜ ᴅự ᴄʜᴏ ᴀɴʜ Hɪểɴ 100 ᴛỉ ᴠà ɴếᴜ ᴀɴʜ Hɪểɴ ᴋʜôɴɢ sᴀᴏ ᴋê ʀᴀ ᴛʜì ʀõ ʀàɴɢ ᴀɴʜ Hɪểɴ đã ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴠề ᴠấɴ đề Đảɴɢ ᴠɪêɴ. Để ᴄʜᴏ ᴄôɴɢ ʙằɴɢ ᴠớɪ ᴀɴʜ Hɪểɴ ᴛʜì ᴛôɪ đ.ấ.ᴜ ᴛ.ố ᴠớɪ ᴀɴʜ Hɪểɴ 100 ᴛỉ, ʀɪêɴɢ ᴀɴʜ Đứᴄ Hɪểɴ ʟà ɢɪá ᴛʀị ᴄᴀᴏ ʟắᴍ ɴʜᴀ ʙởɪ ᴠì ᴀɴʜ ʟà ᴍộᴛ ᴘʜó ᴛổɴɢ ʙɪêɴ ᴛậᴘ, ʟà ᴍộᴛ ɴɢườɪ ʜɪểᴜ ʟᴜậᴛ ᴍà ɴɢồɪ xổᴍ ʟêɴ ʟᴜậᴛ ᴠà đɪ sᴀɪ ᴠề ɴɢᴜʏêɴ ᴛắᴄ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ʟᴜậᴛ.”

Đượᴄ ʙɪếᴛ, ɴʜà ʙáᴏ Đứᴄ Hɪểɴ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴋêᴜ ɢọɪ ǫᴜʏêɴ ɢóᴘ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴛʀêɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄá ɴʜâɴ, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴋêᴜ ɢọɪ ᴄả ᴛʀêɴ ʙáᴏ Pʜáᴘ ʟᴜậᴛ TP.HCM ᴠà để số ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ᴄá ɴʜâɴ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ᴛʀêɴ đó. Có ʟẽ ᴠì ʟý ᴅᴏ ɴàʏ ɴêɴ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴍᴜốɴ ɴʜà ʙáᴏ ɴàʏ ʜãʏ sᴀᴏ ᴋê ᴄôɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴍɪɴʜ ʙạᴄʜ ɴʜữɴɢ ɢì ᴍìɴʜ đã ᴋêᴜ ɢọɪ đượᴄ ᴄũɴɢ ɴʜư số ᴛɪềɴ đã ᴛʀᴀᴏ đɪ.

Cʜưᴀ ᴅừɴɢ ʟạɪ ở đó, ᴍớɪ đâʏ ᴍộᴛ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ MXH ᴄó ᴛêɴ Nɢᴜʏễɴ Qᴜᴀɴɢ Tʜɪệᴜ – Nɢườɪ ɴʜậɴ ᴍìɴʜ ʟà ᴍộᴛ ᴄựᴜ sĩ ǫᴜᴀɴ CAND đã ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴄʜỉ ᴛʀíᴄʜ ɢ.ᴀ.ʏ ɢ.ắ.ᴛ ɴʜà ʙáᴏ Đứᴄ Hɪểɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴍộᴛ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ᴛʀêɴ MXH ᴠà ʙàɪ ᴛʀả ʟờɪ ᴘʜỏɴɢ ᴠấɴ ᴄủᴀ ɴʜà ʙáᴏ ɴàʏ ᴛʀêɴ ʙáᴏ VOV ᴠề ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ.

Nɢᴜʏêɴ ᴠăɴ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ʙàɪ ᴠɪếᴛ ᴄủᴀ ‘ᴄựᴜ sĩ ǫᴜᴀɴ CAND’ ɴàʏ ɴʜư sᴀᴜ:

“Mộᴛ ɴʜà ʙáᴏ ᴍà ɢọɪ ǫᴜầɴ ᴄʜúɴɢ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴛʀêɴ ᴅɪễɴ đàɴ ᴋʜôɴɢ ɢɪᴀɴ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ ʟà “ʙò” ,  ᴛʜì ᴄó ᴄòɴ ᴛư ᴄáᴄʜ ʟà ɴʜà ʙáᴏ ᴄáᴄʜ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ ɴữᴀ ᴋʜôɴɢ?

Sᴀᴜ ʟᴏạᴛ ʙàɪ đăɴɢ đàɴ ᴛʀêɴ ʙáᴏ Pʜáᴘ ʟᴜậᴛ TP Hồ Cʜí Mɪɴʜ & ʙáᴏ VOV , ɴʜà ʙáᴏ Nɢᴜʏễɴ Đứᴄ Hɪểɴ , Pʜó Tổɴɢ ʙɪêɴ ᴛậᴘ ʙáᴏ Pʜáᴘ ʟᴜậᴛ TP Hồ Cʜí Mɪɴʜ đã ʙị ᴄư ᴅâɴ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ xã ʜộɪ ʙứᴄ xúᴄ ᴠà ᴘʜảɴ đốɪ ᴅ.ữ ᴅ.ộ.ɪ.

Tôɪ ᴄũɴɢ ᴄó ᴍộᴛ ʙàɪ ᴠɪếᴛ: “Mấʏ ʟờɪ ɴʜắɴ ɢửɪ ᴛớɪ ɴɢᴜʏễɴ Đứᴄ Hɪểɴ” ᴛʀêɴ ᴛʀᴀɴɢ ғʙ ᴄá ɴʜâɴ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ. Tʀᴏɴɢ ʙàɪ ᴠɪếᴛ đó, ᴛôɪ ᴛâᴍ sự ᴠớɪ ɴɢᴜʏễɴ Đứᴄ Hɪểɴ ᴠớɪ ᴛìɴʜ ᴄảᴍ ᴄʜâɴ ᴛʜàɴʜ ᴄủᴀ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴀɴʜ , ɴɢườɪ ʙạɴ đã ᴛừɴɢ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàɴʜ ʙảᴏ ᴠệ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ, để ᴘʜê ʙìɴʜ & ᴋʜᴜʏêɴ ɴɢᴜʏễɴ Đứᴄ Hɪểɴ ᴠề ɴɢᴜʏêɴ ᴛắᴄ ᴄủᴀ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ʟàᴍ ʙáᴏ ᴄáᴄʜ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ.

Kʜôɴɢ ʙɪếᴛ ᴄậᴜ ɴɢᴜʏễɴ Đứᴄ Hɪểɴ ᴄó đọᴄ ᴋʜôɴɢ. Nʜưɴɢ ᴘʜầɴ ʟớɴ đạɪ đᴀ số ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴛʀêɴ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ xã ʜộɪ ᴋʜɪ đọᴄ ʙàɪ ᴠɪếᴛ đó ᴄủᴀ ᴛôɪ đềᴜ ủɴɢ ʜộ ᴛôɪ ᴠà ᴄó ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴛʜɪệɴ ᴄảᴍ ᴠớɪ ᴛôɪ. Vì ᴛʀᴏɴɢ ᴠăɴ ᴘʜᴏɴɢ ᴄủᴀ ᴛôɪ, ᴛôɪ ᴠɪếᴛ ʀấᴛ đúɴɢ ᴍựᴄ ᴋʜôɴɢ ʜề xúᴄ ᴘʜạᴍ ᴛớɪ ɴɢᴜʏễɴ Đứᴄ Hɪểɴ. Tʜế ɴʜưɴɢ, ᴋʜɪ ᴛôɪ đọᴄ ᴠăɴ ᴘʜᴏɴɢ ᴄủᴀ ɴɢᴜʏễɴ Đứᴄ Hɪểɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀᴀɴɢ ғʙ ᴄá ɴʜâɴ ᴄủᴀ ᴄậᴜ ấʏ, ᴛʜì ᴛôɪ ᴛʜấʏ ɢɪậᴛ ᴍìɴʜ ᴠà ʜếᴛ sứᴄ ɴɢỡ ɴɢàɴɢ, đếɴ ᴍứᴄ độ ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ʜɪểᴜ ɴổɪ, ʀằɴɢ ᴋʜôɴɢ ʜɪểᴜ ᴛạɪ sᴀᴏ ɴɢᴜʏễɴ Đứᴄ Hɪểɴ ʟà ᴍộᴛ ɴʜà ʙáᴏ, ᴠớɪ ᴄʜứᴄ ᴅᴀɴʜ ʟà ᴍộᴛ ᴘʜó ᴛổɴɢ ʙɪêɴ ᴛậᴘ ᴄủᴀ ᴍộᴛ ᴛờ ʙáᴏ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴍà ʟạɪ ᴄᴏɪ ǫᴜầɴ ᴄʜúɴɢ ɴʜâɴ ᴅâɴ ʟà ʟᴏàɪ “ʙò”. Vậʏ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ɴɢôɴ ᴛừ ᴠô ᴠăɴ ʜᴏá ɴʜư ᴛʜế ᴛʜì ᴄậᴜ ᴛᴀ đứɴɢ ở ᴠị ᴛʀí ɴàᴏ ᴛʀᴏɴɢ xã ʜộɪ đâʏ?

Nếᴜ ᴄậᴜ ᴛᴀ ᴄᴏɪ ǫᴜầɴ ᴄʜúɴɢ ɴʜâɴ ᴅâɴ ʟà “ʙò” ᴛʜì ᴄʜắᴄ ᴄʜắɴ ᴍộᴛ đɪềᴜ ʟà ᴄậᴜ ᴛᴀ ᴋʜôɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪờ đứɴɢ ᴠề ᴘʜíᴀ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴠà ʙảᴏ ᴠệ ʟợɪ íᴄʜ ᴄʜᴏ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴄả.Là ᴍộᴛ ᴄáɴ ʙộ Đảɴɢ ᴠɪêɴ, ᴄó ᴄʜứᴄ, ᴄó ǫᴜʏềɴ ᴍà ɴɢᴜʏễɴ Đứᴄ Hɪểɴ ʟạɪ ᴄᴏɪ ᴛʜườɴɢ, x.ú.ᴄ ᴘʜạᴍ, x.ỉ ɴ.ʜ.ụ.ᴄ ɴʜâɴ ᴅâɴ, ᴛʜì ᴛʜᴇᴏ ᴛôɪ, ᴄậᴜ ɴɢᴜʏễɴ Đứᴄ Hɪểɴ ʟà ᴍộᴛ ɴɢườɪ đạᴏ đứᴄ ʜạɴɢ ʙéᴛ ᴛʀᴏɴɢ xã ʜộɪ .

Tʜế ᴍà ᴛʀᴏɴɢ ʙàɪ ᴠɪếᴛ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ, ᴄậᴜ ᴛᴀ ʟạɪ ʟớɴ ᴛɪếɴɢ ʟêɴ ᴍặᴛ ᴅạʏ đờɪ ʀằɴɢ: “Kʜôɴɢ ᴛʜể ᴄó ǫᴜʏềɴ x.ú.ᴄ ᴘʜạᴍ ᴀɪ ᴛʀêɴ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ”!Sᴀᴏ ᴛʜế ɴɢᴜʏễɴ Đứᴄ Hɪểɴ? Rõ ʀàɴɢ ʟà ʟờɪ ɴóɪ ᴄủᴀ ᴄậᴜ ᴋʜôɴɢ đồɴɢ ɴʜấᴛ ᴠớɪ ᴛư ᴛưởɴɢ ᴠà ʜàɴʜ độɴɢ ứɴɢ xử ᴄủᴀ ᴄậᴜ ʀồɪ.

Có ʟẽ đếɴ đâʏ ᴛʜì ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ᴄầɴ ᴘʜảɪ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ɴʜɪềᴜ ᴠề ɴʜữɴɢ đɪềᴜ ᴄậᴜ đã ᴠɪếᴛ ᴠà đã ʜàɴʜ độɴɢ ɴữᴀ . ᴛấᴛ ᴄả ᴄư ᴅâɴ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ đã ɴóɪ, đã ɴʜậɴ xéᴛ đáɴʜ ɢɪá đốɪ ᴠớɪ ᴄậᴜ ʟà ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴄʜíɴʜ x.á.ᴄ. Mà ᴛôɪ ᴄʜỉ ʙɪếᴛ đáɴʜ ɢɪá ᴠề ᴄậᴜ ʀằɴɢ: “Tàɪ ᴄủᴀ ᴄậᴜ ɴʜư ᴛʜế ɴàᴏ ᴛʜì ᴛôɪ ᴄʜưᴀ ʜề đượᴄ ʙɪếᴛ, ɴʜưɴɢ ᴠề ᴛư ᴄáᴄʜ ᴘʜẩᴍ ᴄʜấᴛ đạᴏ đứᴄ ᴛʜì ᴄậᴜ ʟà ᴍộᴛ ᴋẻ ᴠô ʜọᴄ ᴠà ᴠô ᴠăɴ ʜᴏá!”

Vì ᴠậʏ, ᴛôɪ ʙᴜộᴄ ʟòɴɢ ᴘʜảɪ đề ɴɢʜị ʙáᴏ Pʜáᴘ ʟᴜậᴛ TP Hồ Cʜí Mɪɴʜ Tʀᴜɴɢ ươɴɢ Hộɪ ɴʜà ʙáᴏ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ xử ʟý ᴠà đưᴀ ᴄậᴜ ʀᴀ ᴋʜỏɪ độɪ ɴɢũ ᴄủᴀ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ʟàᴍ ʙáᴏ ᴄáᴄʜ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ. Cʜứ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể để ᴄậᴜ ʟà “ᴄᴏɴ sâᴜ ʟàᴍ ʀầᴜ ɴồɪ ᴄᴀɴʜ” đượᴄ.

Qᴜᴀ ʙàɪ ᴠɪếᴛ ɴàʏ, ᴛôɪ ʀấᴛ ᴍᴏɴɢ ᴄáᴄ ʙạɴ ᴛʀêɴ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ ᴄʜᴏ ý ᴋɪếɴ. Tôɪ xɪɴ ᴄʜâɴ ᴛʜàɴʜ ᴄáᴍ ơɴ ᴠà ᴛɪếᴘ ᴛʜᴜ.

Nɢᴜʏễɴ Qᴜᴀɴɢ Tʜɪệᴜ

(Cựᴜ sĩ ǫᴜᴀɴ CAND)”

Chia sẻ
Bài trước“Tiếp tay” cho bà Hằng
Bài tiếp theobài 1

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here