Bộ Khoa học v Công nghệ: Đơn giản hóa 7 thủ tục hành chính

0
556

(BGĐT) – Chính phủ vừa thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Đơn giản hóa, TTHC, quản lý, Bộ Khoa học và Công nghệ
Ảnh minh họa.

Theo đó, nội dung đơn giản hóa liên quan đến 7 TTHC trong 2 lĩnh vực: 1- Sở hữu trí tuệ (2 thủ tục); 2- Hoạt động KH&CN (5 thủ tục). Trong đó, với lĩnh vực hoạt động KH&CN, đơn giản hóa thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao (UDCNC) cho cá nhân. 

Cụ thể, bỏ thành phần hồ sơ là bản sao có công chứng Giấy CMND hoặc hộ chiếu và bổ sung số định danh cá nhân quy định tại Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận hoạt động UDCNC (Biểu B1-CNHĐUD) ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BKHCN ngày 15-11-2011 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về việc xác định tiêu chí dự án UDCNC, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm CNC và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động UDCNC, doanh nghiệp (DN) thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm CNC, DNCNC.

Bên cạnh đó, đơn giản hóa thủ tục cấp; thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức KH&CN. Cụ thể, bỏ thành phần hồ sơ là Sơ yếu lý lịch có xác nhận trong thời hạn không quá 1 năm của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc trước khi chuyển sang làm việc tại tổ chức KH&CN quy định tại điểm c khoản 4 Điều 6 Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31-3-2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức KH&CN, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức KH&CN.

Bỏ thông tin về ngày sinh, giới tính, địa chỉ thường trú và bổ sung số định danh cá nhân quy định tại Đơn đề nghị được làm việc chính thức (Mẫu 9), Đơn đề nghị được làm việc kiêm nhiệm (Mẫu 10) ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31-3-2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN  hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức KH&CN, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức KH&CN.

Chính phủ giao Bộ KH&CN căn cứ nội dung Phương án đơn giản hóa được Chính phủ thông qua, trong phạm vi thẩm quyền chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ TTHC, giấy tờ công dân quy định tại văn bản quy phạm pháp luật để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành phù hợp với thời điểm hoàn thành, vận hành của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ theo dõi, kiểm tra việc thực hiện và tổng hợp vướng mắc của Bộ KH&CN, các bộ, ngành có liên quan để kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ trong quá trình thực thi Phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết này.

PV


http://baobacgiang.com.vn/bg/khoa-hoc/188949/bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-don-gian-hoa-7-thu-tuc-hanh-chinh.html

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here