6 luật chính thức có hiệu lực vào năm 2018

0
480

(BGĐT) – Luật Quản lý ngoại thương; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV); Luật Chuyển giao công nghệ; Luật Du lịch; Luật Thủy lợi; Luật Đường sắt là 6 luật có hiệu lực vào năm 2018.

Lluật chính thức có hiệu lực, năm 2018

Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quản lý ngoại thương. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.

Theo đó, Luật Quản lý ngoại thương gồm 8 chương, 113 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018, điều chỉnh công tác quản lý Nhà nước về ngoại thương gồm: Các biện pháp quản lý, điều hành hoạt động ngoại thương liên quan đến mua bán hàng hóa quốc tế; không điều chỉnh, can thiệp vào các hoạt động cụ thể của thương nhân, giữa các thương nhân với nhau; chỉ điều chỉnh đối tượng là hàng hóa, không điều chỉnh đối tượng dịch vụ.

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) có hiệu lực từ 1-1-2018 gồm 4 chương, 35 điều, quy định nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ DNNVV; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ DNNVV. Luật áp dụng 3 tiêu chí lao động, doanh thu, nguồn vốn để xác định DNNVV. Trong đó, số lao động tham gia bảo hiểm xã hội (không quá 200 người) là tiêu chí bắt buộc, được kết hợp với một trong hai tiêu chí: Tổng nguồn vốn (không quá 100 tỷ đồng) hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề (không quá 300 tỷ đồng).

Luật Chuyển giao công nghệ có hiệu lực từ 1-7-2018 gồm 6 chương, 60 điều, bổ sung cơ chế hỗ trợ, khuyến khích DN ứng dụng, đổi mới công nghệ; bổ sung, sửa đổi quy định về thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; bổ sung giải pháp phát triển thị trường khoa học và công nghệ…

Luật Du lịch gồm 9 chương, 78 điều, giảm 2 chương, 10 điều so với Luật Du lịch 2005, có hiệu lực từ 1-1-2018 với nhiều nội dung được chỉnh sửa nhằm thúc đẩy du lịch phát triển…

Luật Thủy lợi có hiệu lực từ 1-7-2018 gồm 10 chương, 60 điều, quy định chuyển từ “phí” sang “giá” sản phẩm, dịch vụ thủy lợi. Thực hiện cơ chế giá sẽ làm thay đổi nhận thức của xã hội, từ thủy lợi “phục vụ” sang “dịch vụ”, gắn trách nhiệm của bên cung cấp và bên sử dụng dịch vụ thủy lợi, nâng cao ý thức sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

Luật Đường sắt có hiệu lực từ 1-7-2018, gồm 10 chương, 87 điều, tăng 2 chương, giảm 27 điều so với Luật Đường sắt 2005, với đầy đủ các quy định điều chỉnh mọi hoạt động trong lĩnh vực đường sắt, có vai trò quan trọng và tác động rất lớn tới sự phát triển của ngành đường sắt nói riêng và KT-XH của Việt Nam nói chung…

Thùy Vân (tổng hợp)


http://baobacgiang.com.vn/bg/xa-hoi/van-ban-quyet-dinh-moi/191117/6-luat-chinh-thuc-co-hieu-luc-vao-nam-2018.html

Chia sẻ