Tư vấn nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2018

0
367

(BGĐT) – Ngày 15-9, Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) Bắc Giang tổ chức hội đồng tư vấn nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2018 cho Đề tài “Xây dựng mô hình nuôi  thử nghiệm hai giống gà thương phẩm ri lai và VP34 trên địa bàn huyện Yên Thế” do Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện chăn nuôi (Viện Chăn nuôi) chủ trì. 

 

Tư vấn, nhiệm vụ, khoa học, công nghệ, năm 2018

Hội đồng tư vấn nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2018.

Dự kiến, đề tài có tổng kinh phí 1,6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách sự nghiệp KHCN tỉnh; thời gian thực hiện 24 tháng  (tháng 1-2018 đến tháng 12-2019).  

Mục đích nhằm xây dựng mô hình chăn nuôi gà thương phẩm ri lai, VP34 phù hợp với điều kiện chăn nuôi tại địa phương, quy mô hơn 14 nghìn con; hoàn thiện quy trình chăn nuôi hai giống gà thử nghiệm phù hợp với điều kiện tự nhiên của huyện Yên Thế. Trong đó tập trung vào các nội dung chủ yếu như: Xây dựng mô hình chăn nuôi gà thương phẩm ri lai và VP34 quy mô 400 con/hộ; thời gian nuôi gà ri lai, VP3 từ 3,5 đến 4 tháng, tỷ lệ sống đạt 95%; trọng lượng cơ thể từ 1,9- 2,1 kg (gà ri lai), từ 2,1-2,3 kg (gà V34); sau khi trưởng thành con mái màu vàng, nâu đốm đen; con trống màu vàng, nâu đậm; đồng thời tổ chức 1 lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho người dân. 

Sau khi đánh giá, góp ý về tính mới, cấp thiết, sáng tạo, mục tiêu, nội dung, kết quả dự kiến, nhu cầu kinh phí của nhiệm vụ; các thành viên Hội đồng thống nhất đổi tên nhiệm vụ KHCN thành “Xây dựng mô hình nuôi thử nghiệm giống gà thương phẩm VP34 trên địa bàn huyện Yên Thế”. Tăng  quy mô thành 500 con/hộ, thời gian nuôi thử nghiệm lên 4 tháng, mở 3 lớp tập huấn. Bổ sung phần quy trình chăm sóc theo phương pháp an toàn vào nội dung. Hội đồng đề nghị đơn vị chủ trì chỉnh sửa, hoàn thiện ngay dự thảo hồ sơ gửi cho Sở KHCN để trình UBND tỉnh phê duyệt.

Cùng ngày, Hội đồng cũng tư vấn nhiệm vụ KHCN “Nghiên cứu, xây dựng mô hình xúc tiến thương mại cho sản phẩm vải thiều Lục Ngạn và gà đồi Yên Thế của tỉnh Bắc Giang thông qua các công cụ trade marketing (định hướng điểm bán)” do Trường Đaị học Ngoại thương chủ trì. Tuy nhiên, sau khi đơn vị chủ trì trình bày dự thảo về tính cấp thiết, mục đích, nội dung, các thành viên hội đồng tư vấn đã phản biện, đánh giá đề tài chưa có tính khả thi cao nên không thông qua. 

Hoàng Phương


http://baobacgiang.com.vn/bg/khoa-hoc/188575/tu-van-nhiem-vu-khoa-hoc-cong-nghe-nam-2018.html

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here