Tiếp tục rà soát, tinh giản nội dung dạy học

0
379

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản yêu cầu ngành giáo dục và đào tạo các địa phương chỉ đạo các nhà trường tiếp tục rà soát nội dung dạy học trong sách giáo khoa hiện hành, tinh giản những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần thiết về kiến thức; điều chỉnh để tránh trùng lặp về nội dung giữa các môn học; cập nhật thông tin mới thay cho thông tin lạc hậu. 

Tiếp tục, rà soát, tinh giản, nội dung, dạy học

Tinh giản những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần thiết về kiến thức sẽ giúp phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh. Ảnh: Nhật Nam.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý các nhà trường tuyệt đối không dạy những nội dung ngoài sách giáo khoa.

Các nhà trường thực hiện đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh bằng các hình thức khác nhau như đánh giá qua việc quan sát các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở hoặc sản phẩm học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện dự án học tập, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm…

Theo Hà Nội mới

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here