Ông Phạm Sỹ Quý bị cho thôi chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên v Môi trường Yên Bái

0
392

Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Yên Bái vừa có các quyết định kỷ luật về Đảng và Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã có các quyết định kỷ luật về chính quyền đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của BTV Tỉnh ủy Yên Bái.

Ông Phạm Sỹ Quý, chức vụ, Giám đốc, Sở TNMT Yên Bái

Cận cảnh nhà sàn và biệt thự của gia đình ông Phạm Sỹ Quý.

Thực hiện Kết luận số 2681/KL-TTCP ngày 20-10-2017 của Thanh tra Chính phủ về thanh tra việc quản lý đất đai, cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng; việc chấp hành pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập liên quan tới khu đất tại tổ 42, 52 phường Minh Tân, TP Yên Bái, với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc và cầu thị, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái nghiêm túc triển khai các biện pháp xử lý, khắc phục theo đúng nội dung kết luận và kiến nghị của Thanh tra Chính phủ gồm việc xem xét, xử lý các cán bộ vi phạm được nêu trong Kết luận thanh tra. 

Ngày 27-10, UBND tỉnh Yên Bái có văn bản số 2335/UBND-VX do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Chiến Thắng ký  gửi Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan thông tin báo chí. Theo đó, BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái đã căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, đối chiếu với nội dung Kết luận thanh tra, tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật đối với các cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh khẩn trương tiến hành kiểm điểm trách nhiệm, xử lý kỷ luật các cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp quản lý cán bộ. 

Sau khi tiến hành các bước theo quy định, ngày 27-10, BTV Tỉnh ủy Yên Bái đã có các quyết định kỷ luật về Đảng và Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã có các quyết định kỷ luật về chính quyền đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của BTV Tỉnh ủy Yên Bái. Cụ thể, đối với ông Phạm Sỹ Quý – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Yên Bái, về Đảng, áp dụng hình thức kỷ luật “cảnh cáo”, đồng thời cho thôi các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở TN&MT. Về chính quyền, áp dụng hình thức kỷ luật “cảnh cáo”, đồng thời cho thôi chức vụ Giám đốc Sở TN&MT và điều động đến nhận công tác tại Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái, đảm nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đối với ông Trần Xuân Thủy – Chủ tịch UBND TP Yên Bái, về Đảng, áp dụng hình thức kỷ luật “khiển trách”; về chính quyền, áp dụng hình thức kỷ luật “khiển trách”. Đối với ông Nguyễn Yên Hiền – Phó Chủ tịch UBND TP Yên Bái, về Đảng, áp dụng hình thức kỷ luật “khiển trách”. Về chính quyền, áp dụng hình thức kỷ luật “khiển trách”. 

Các quyết định thi hành kỷ luật, điều động cán bộ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27-10. Đối với các trường hợp cán bộ, công chức có vi phạm theo phân cấp thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan chức năng của tỉnh, hiện các cơ quan này đang xem xét, xử lý kỷ luật theo thẩm quyền.

Theo TTXVN


http://baobacgiang.com.vn/bg/chinh-tri/phong-chong-tham-nhung/191344/ong-pham-sy-quy-bi-cho-thoi-chuc-vu-giam-doc-so-tai-nguyen-va-moi-truong-yen-bai.html

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here