Nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ hằng tháng

0
371

(BGĐT) – Hỏi: Nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ hằng tháng được quy định thế nào?

 

nội dung, chương trình, sinh hoạt, chi bộ, hằng tháng
Ảnh minh họa.

Trả lời:

Theo Hướng dẫn số 09 ngày 2-3-2012 của Ban Tổ chức T.Ư về nội dung sinh hoạt chi bộ có ghi: Nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ hằng tháng gồm 3 phần, cụ thể như sau:

1. Phần mở đầu

– Thực hiện việc thu nộp đảng phí hằng tháng của từng đảng viên.

– Đồng chí bí thư chi bộ tiến hành các nội dung sau:

Thông báo tình hình đảng viên tham dự sinh hoạt chi bộ: Số đảng viên có mặt dự họp, số đảng viên vắng mặt và lý do vắng; số đảng viên miễn sinh hoạt, công tác (nếu có).

Cử thư ký cuộc họp.

Thông qua chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ và những vấn đề trọng tâm cần tập trung thảo luận, góp ý.

2. Phần nội dung

– Phổ biến các văn bản (nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn, thông báo…) của cấp trên.

– Báo cáo các mặt công tác của chi bộ, gồm:

Công tác chính trị tư tưởng: Nhận xét tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng (viên chức, sinh viên, học viên,…) thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ, những vấn đề tư tưởng chi bộ cần quan tâm trong thời gian tới.

Công tác chuyên môn: Sự lãnh đạo của chi bộ và tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của đơn vị.

Đánh giá kết quả rèn luyện, phấn đấu và nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Công tác phát triển đảng viên.

Công tác lãnh đạo của Đảng đối với các hoạt động đoàn thể. 

Sau khi báo cáo các mặt công tác, chi bộ thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung trên. 

3. Phần kết thúc

– Đồng chí bí thư tóm tắt ý kiến phát biểu của đảng viên và kết luận những vấn đề quan trọng mà chi bộ đã thảo luận, thống nhất.

– Chi bộ biểu quyết thông qua kết luận, nghị quyết của chi bộ. 

Nguồn: Ban Tổ chức T.Ư


http://baobacgiang.com.vn/bg/chinh-tri/xay-dung-dang/163478/noi-dung-chuong-trinh-sinh-hoat-chi-bo-hang-thang.html

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here