Hội Luật gia tỉnh: Kiện toàn, củng cố tổ chức hội, hội viên

0
381

(BGĐT) – Ngày 24-10, Hội Luật gia tỉnh Bắc Giang sơ kết 5 năm thực hiện kết luận số 19-KL/TW ngày 23-5-2012 của Ban Bí thư và 4 năm thực hiện Chỉ thị 08-CT/TTg ngày 24-5-2013 của Thủ tướng Chính phủ về công tác Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới. Đến dự có bà Lê Thị Kim Thanh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam. 

 

Kiện toàn, củng cố, tổ chức hội, hội viên, Hội Luật gia tỉnh

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Sau khi có hướng dẫn, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo các cấp ủy Đảng tiếp tục nâng cao nhận thức, vị trí, trách nhiệm của Hội Luật gia; tăng cường củng cố, phát triển tổ chức hội. Đến nay, 9/10 huyện, TP có tổ chức Hội Luật gia với 10 Chi hội Luật gia trực thuộc và hơn 940 hội viên (huyện Hiệp Hòa chưa thành lập tổ chức Hội Luật gia). 

Ngoài ra, có 19 Chi hội Luật gia xã, phường, thị trấn. Hằng năm, các cấp hội chú trọng bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên theo 5 tiêu chí “Tinh thông pháp luật, trung thành với Tổ quốc, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng vì dân, dũng cảm vì công lý”. Từ năm 2012 đến nay, các tổ chức hội nghiên cứu, góp ý vào văn kiện đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; lấy ý kiến đối với Hiến pháp 2013; 85 dự thảo do cấp trên yêu cầu và 290 văn bản quy phạm pháp luật của địa phương. 

Thời gian tới, các cấp hội trên địa bàn tiếp tục tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể để đẩy mạnh hoạt động Hội; xây dựng kế hoạch “Triển khai chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh”, đặc biệt hướng tới nhóm đối tượng chính sách, hộ nghèo và các đối tượng khác theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017. Đại diện Hội Luật gia tỉnh đề nghị Đảng đoàn và Ban Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các đơn vị; đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, TP hỗ trợ kinh phí hoạt động cho huyện, thành hội. 

Phát biểu tại đây, bà Lê Thị Kim Thanh đánh giá cao những kết quả Hội Luật gia tỉnh Bắc Giang đạt được trên các mặt công tác; đồng thời thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như: Còn đơn vị chưa quan tâm phát triển tổ chức hội, hội viên; chưa nghiêm túc trong thực hiện chế độ sinh hoạt, đóng lệ phí… Nhân dịp này, bà đề nghị các cấp hội nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục hạn chế trên, đổi mới hình thức, nội dung hoạt động để thu hút hội viên. 

Mạc Yến

Kiện toàn, củng cố, tổ chức hội, hội viên, Hội Luật gia tỉnh


http://baobacgiang.com.vn/bg/an-ninh/191090/hoi-luat-gia-tinh-kien-toan-cung-co-to-chuc-hoi-hoi-vien.html

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here