Đội ngũ cán bộ cần thể hiện sự thống nhất, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ

0
113

(BGĐT) – Sáng 27-10, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Bắc Giang đã làm việc với BTV Huyện ủy Lục Ngạn về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp tại địa phương, những vướng mắc, khó khăn và định hướng trọng tâm từ nay đến năm 2020. 

 

Đội ngũ cán bộ, thể hiện, sự thống nhất, quyết tâm cao, thực hiện, nhiệm vụ

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải phát biểu kết luận.

Cùng dự có các đồng chí: Thân Văn Khoa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Linh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, BTV Huyện ủy Lục Ngạn đã tập trung xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các chỉ thị, nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch của cấp trên bảo đảm tiến độ, chất lượng. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Từ năm 2015 đến nay, toàn huyện kết nạp hơn 1.000 đảng viên mới, gần 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp từng bước được nâng lên, nhất là công tác kiểm tra dấu hiệu vi phạm. 

Các lĩnh vực đột phá, nhiệm vụ trọng tâm và các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra được thực hiện có hiệu quả. Kinh tế của huyện liên tục tăng trưởng và phát triển. Tổng giá trị sản xuất các ngành hết năm 2017 ước đạt hơn 8.700 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,86%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 ước đạt khoảng 55 triệu đồng. Các lĩnh vực văn hóa-thông tin, thể dục-thể thao ngày càng phát triển; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; giảm nghèo, từng bước cải thiện đời sống nhân dân; quốc phòng-an ninh được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Thảo luận tại đây, nhiều đại biểu thẳng thắn trao đổi về một số khó khăn, tồn tại của địa phương thời gian qua. Đó là, công tác quản lý tài chính, ngân sách còn hạn chế; nợ đọng xây dựng cơ bản nhiều; xóa đói giảm nghèo gặp khó khăn. Ngoài ra, tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp, số vụ việc tranh chấp đất rừng lớn. Trong lĩnh vực kinh tế cần tập trung mở rộng diện tích vải VietGAP song không mở rộng diện tích cam và bưởi; chú trọng quan tâm đến nâng cao chất lượng cây ăn quả. Trong công tác xây dựng Đảng, đội ngũ cán bộ, nhất là ở cơ sở còn có mặt hạn chế, yếu kém; hệ thống chính trị cần được quan tâm, củng cố.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh cho rằng những năm gần đây, các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội… ở Lục Ngạn có phần chững lại so với các huyện miền núi trong tỉnh. Do vậy thời gian tới, BTV Huyện ủy cần có những giải pháp mang tính đột phá. Trước mắt tập trung khắc phục những khó khăn đối với các xã vùng đèo, vùng khó khăn, trọng tâm là đường giao thông và nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt; đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là lĩnh vực chế biến nông sản. Quan tâm tạo điều kiện để phát triển du lịch sinh thái khu vực hồ Khuôn Thần.

Về công tác Đảng, đồng chí Thân Văn Khoa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị huyện tiếp tục quan tâm củng cố mặt hạn chế, yếu kém ở các tổ chức cơ sở đảng, chú ý ở những đảng bộ xã nhiều năm không đạt trong sạch, vững mạnh. Chú trọng bồi dưỡng, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã vừa đạt chuẩn về trình độ, vừa có năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở cơ sở.

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải yêu cầu, sau buổi làm việc, BTV Huyện ủy Lục Ngạn nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành. Tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ từ nay đến cuối nhiệm kỳ để có kế hoạch tổ chức thực hiện. Đồng chí nhấn mạnh, để công việc đạt kết quả cao, đội ngũ cán bộ tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, thể hiện sự thống nhất, quyết tâm cao trong triển khai nhiệm vụ được giao. Trong từng vấn đề, cán bộ chủ chốt cần xác định vai trò, trách nhiệm, nắm chắc các chủ trương, chính sách để vận dụng hiệu quả vào yêu cầu thực tiễn của địa phương. Đánh giá, xác định rõ các vấn đề để ưu tiên đầu tư sao cho phù hợp; tiếp tục rà soát lại hệ thống giao thông, hạ tầng thủy lợi, nhất là đối với vùng khó khăn. Tăng cường quản lý, bảo vệ rừng và đất rừng; quy hoạch khu vực xây dựng bãi xử lý rác thải. Cùng đó, đẩy nhanh tiến độ phát triển đô thị và quản lý đô thị; tăng cường bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Quốc Trường

Đội ngũ cán bộ, thể hiện, sự thống nhất, quyết tâm cao, thực hiện, nhiệm vụ


http://baobacgiang.com.vn/bg/luc-ngan/tin-tuc-su-kien/191307/doi-ngu-can-bo-can-the-hien-su-thong-nhat-quyet-tam-cao-trong-thuc-hien-nhiem-vu.html

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here