Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác khoa giáo

0
165

(BGĐT) – Ngày 28-9, Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu đề tài “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác khoa giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”. Đề tài do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì.

 

Đề xuất, giải pháp, nâng cao, hiệu quả, công tác, khoa giáo

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh.

Trong thời gian thực hiện (từ tháng 4-2016 đến tháng 9-2017), đồng chí Đỗ Đức Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các cộng sự đã triển khai nhiều phương pháp nghiên cứu dựa trên lý luận khoa học Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và thực tiễn công tác khoa giáo; phát 4 nghìn phiếu điều tra xã hội học; tổ chức hội thảo và thực hiện 10 chuyên đề… 

Từ đó, nhóm tác giả chỉ ra thực trạng, thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này trên địa bàn tỉnh thời gian tới. Đó là các giải pháp: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền; nâng cao chất lượng công tác tham mưu với cấp trên nhằm tập trung giải quyết vấn đề bức xúc đặt ra trong thực tiễn đời sống. Phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa chính quyền, các ban, ngành thuộc lĩnh vực khoa giáo; hướng về cơ sở đổi mới nội dung, phương thức hoạt động khoa giáo; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao sự công phu, khoa học và tính cấp thiết của đề tài. Để phát huy hiệu quả trong thực tiễn, một số ý kiến cho rằng cơ quan chủ trì cần điều chỉnh câu chữ, cân nhắc khi sử dụng khái niệm, thuật ngữ khoa học; chú thích biểu đồ cần thông tin đầy đủ, chính xác. Trong phần giải pháp bổ sung vai trò của chính quyền các cấp trong thực hiện công tác khoa giáo; bổ sung trích dẫn danh mục tài liệu liên quan giúp độc giả thuận tiện tra cứu thông tin.

Hội đồng thống nhất nghiệm thu đề tài đạt yêu cầu, đồng thời đề nghị cơ quan chủ trì tiếp thu chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh duyệt. 

                                                                      Mai Toan


http://baobacgiang.com.vn/bg/khoa-hoc/189455/de-xuat-giai-phap-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-khoa-giao.html

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here