Bồi dưỡng cho hơn 900.000 giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục

0
372

Tới đây, hơn 850.000 giáo viên (GV) và 70.000 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (CBQLCSGDPT) trên toàn quốc sẽ được bồi dưỡng, phát triển năng lực.

Bồi dưỡng, giáo viên, cán bộ, quản lý, giáo dục

Giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tham gia tập huấn

Khóa bồi dưỡng sẽ được theo phương thức trực tuyến kết hợp với bồi dưỡng trực tiếp truyền thống trong khuôn khổ Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (Chương trình ETEP) của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Nội dung chương trình bồi dưỡng sẽ được thiết kế dựa trên dữ liệu khảo sát năng lực, nhu cầu bồi dưỡng, đáp ứng nhu cầu phát triển năng lực nghề nghiệp của GV & CBQLCSGDPT theo các năng lực của chuẩn nghề nghiệp/chuẩn hiệu trưởng.

Để có thể thu thập được những dữ liệu chính xác, chân thực và khách quan, với sự hỗ trợ kỹ thuật của các tư vấn WB và trong nước, Ban Quản lý Chương trình ETEP đã phối hợp Trường ĐHSP Hà Nội và Học viện Quản lý giáo dục xây dựng Bộ công cụ đánh giá năng lực và nhu cầu bồi dưỡng của GV & CBQLCSGDPT với cách tiếp cận hiện đại về đánh giá năng lực và nhu cầu người học.

Việc thiết kế thang đo của Bộ công cụ dựa trên các năng lực của GV & CBQLCSGDPT theo các chuẩn nghề nghiệp sửa đổi, chú trọng những năng lực cốt lõi, cần thiết nhất của GV & CBQLCSGDPT trong bối cảnh triển khai đổi mới giáo dục, đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông.

Bộ công cụ sẽ thu thập thông tin ở 3 lĩnh vực chính: Năng lực thực tại của GV/CBQLCSGD theo chuẩn nghề nghiệp; nhu cầu bồi dưỡng của GV/CBQLCSGD để thực hiện nhiệm vụ đổi mới giáo dục và chương trình giáo dục phổ thông và thực trạng điều kiện học tập/bồi dưỡng của cá nhân/nhà trường.

Nhóm nghiên cứu đã tổ chức lấy ý kiến giáo viên, cán bộ quản lý các cấp, các chuyên gia hàng đầu về đánh giá giáo dục, triển khai đánh giá thử và xin ý kiến các Hội đồng thẩm định về bộ công cụ này.

Phó Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thuý Hồng, Giám đốc Chương trình ETEP cho biết: “Đánh giá chính xác năng lực và nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên là cơ sở quan trọng để thiết kế chương trình học phù hợp, hiệu quả, đòi hỏi phải có một bộ công cụ chuẩn thì mới cho thông tin chính xác về năng lực và nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên. Tổ chức khảo sát tuân thủ nghiêm ngặt quy trình và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các trường ĐHSP và Sở GD&ĐT, chắc chắn thông tin thu được sẽ phản ánh chính xác năng lực, xác định đúng và trúng nhu cầu bồi dưỡng của GV&CBQLCSGD”.

Từ kết quả khảo sát, Chương trình ETEP xây dựng các chương trình bồi dưỡng thực sự sát hợp với người học. Những GV/CBQL có năng lực ở bậc cao sẽ được lựa chọn để tập huấn GV/CBQLCSGDPT cốt cán. Các GV/CBQL còn hạn chế về những năng lực nào sẽ lựa chọn các nội dung phù hợp để tham gia các khóa bồi dưỡng do ETEP tổ chức.

Theo Dân trí

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here