Bảng giá thông tin, quảng cáo trên các ấn phẩm của Báo Bắc Giang

0
179

(Ban hành kèm theo Quyết định số 227-QĐ/BBG ngày 10/9/2012 của Tổng Biên tập Báo Bắc Giang)

Điện thoại liên hệ:0204.3541.559

I –  BÁO ĐIỆN TỬ 

1. Trang chủ

TT

Đăng logo 

(Banner)

Kich thước

(Pixels) 

Chia

sẻ

Đơn giá (đồng)

1-3 ngày

1 Tuần

1 Tháng

3 Tháng

6 Tháng

1 Năm

1

Right

Banner

1,2,3,4,5

184×300

2

300.000

400.000

1.000.000

3.000.000

5.500.000

10.000.000

2

Right

Banner

6,7,8,9…

184×300

2

200.000

300.000

800.000

2.700.000

5.000.000

9.000.000

3

Middle

Banner

1, 2, 3

300×400

2

1.800.000

2.000.000-

4.000.000

5.000.000-

9.000.000

9.500.000-

16.000.000

18.000.000-

30.000.000

34.000.000-

60.000.000

4

Banner

Center I:

1, 2, 3

506×79

2

1.200.000

1.400.000

2.500.000

7.500.000

15.000.000

30.000.000

5

Banner

Center II:

1, 2, 3

506×79

2

800.000

900.000

1.800.000

5.500.000

10.000.000

20.000.000

6

Top

Banner: 1, 2

300×96

2

Không đăng

Không đăng

Không đăng

Không đăng

25.000.000

45.000.000

7

Fooder

Banner:

1, 2, 3

999×100

2

900.000

1.000.000

1.500.000

4.500.000

9.000.000

18.000.000

2. Chuyên mục, đọc tin

TT

Đăng logo (Banner)

Kích thước

(Pixels) 

Chia sẻ

Đơn giá (đồng)

1-3 ngày

1 Tuần

1 Tháng

3 Tháng

6 Tháng

1 Năm

1

Các chuyên mục

(38 chuyên mục)

148 x 150

2

300.000

400.000

1.200.000

3.600.000

7.200.000

14.000.000

3. Trang truyền hình Internet

TT

Đăng logo 

(Banner)

Kích

thước

(Pixels) 

Chia

sẻ

Đơn giá (đồng)

1-3 ngày

1 Tuần

1 Tháng

3 Tháng

6 Tháng

1 Năm

1

Banner 

phải

(3 Banner đầu)

310 x 250

2

700.000

800.000

2.000.000

6.000.000

11.000.000

20.000.000

2

Banner 

phải

(Từ Banner 4)

310 x 250

2

500.000

600.000

1.600.000

5.400.000

10.000.000

18.000.000

3

Banner 

Center I

683 x 107

2

1.100.000

1.200.000

2.500.000

7.500.000

15.000.000

30.000.000

4

Banner 

Center II:

1, 2, 3

683 x 107

2

700.000

800.000

1.500.000

5.000.000

10.000.000

20.000.000

5

Fooder 

Banner:

1, 2, 3

999 x 100

2

800.000

900.000

1.700.000

5.000.000

10.000.000

20.000.000

 4. Video clip truyền hình Internet

TT

Đăng logo

(Banner) 

Kích

 thước

(Pixels) 

Chia

sẻ

Đơn giá (đồng)

1-3 ngày

1 Tuần

1 Tháng

3 Tháng

6 Tháng

1 Năm

1

Đầu các

VideoClip

≤ 10 giây 

2

1.800.000

2.000.000

5.500.000

10.500.000

20.000.000

38.000.000

2

Cuối các

VideoClip

≤ 10 giây 

2

1.800.000

2.000.000

5.000.000

10.000.000

19.000.000

35.000.000

Ghi chú: – Giá độc quyền bằng 1,5 lần giá chia sẻ.

                             – Thứ tự vị trí ưu tiên theo thứ tự hợp đồng được ký; khách hàng có thể thay đổi nội dung nhưng tối đa không quá 3 lần/hợp đồng, từ lần thứ 4 trở đi sẽ tính thêm phí 200.000 đ/lần.

                             – Hợp đồng từ 2 năm trở lên: Từ năm thứ 2 giảm 20 % /năm.

                             – Công thiết kế Banner (=giá trị quảng cáo/lần thiết kế): đăng dưới 1 tuần = 100%, 1 tuần = 50%, 1 tháng = 40%,

 3 tháng = 30%, 6 tháng = 20%, 1 năm = 10%.

5.Mục thông tin, tuyển dụng

Thời gian

Đơn giá (đồng)

Hình thức

Từ 1 – 10 ngày

1.500.000

Nội dung không thay đổi

Từ 11 – 20 ngày

2.500.000

Nội dung không thay đổi

Từ 21 – 30 ngày

3.000.000

Nội dung không thay đổi

6.Tin, bài PR

Nhóm

Đơn giá (đồng)

Hình thức

Nhóm 1

3.000.000

Tối đa 700 chữ, 2 ảnh

Nhóm 2

2.500.000

Nhóm 3

2.000.000

Ghi chú: 

Nhóm 1: Xã hội, Kinh tế, Đời sống, Vấn đề hôm nay, Truyền hình Internet.

Nhóm 2: Văn hóa, Thể thao, Giáo dục, Khoa học.

Nhóm 3: Các chuyên mục khác (Ngoài 3 chuyên mục: Chính trị, Xây dựng Đảng, Tấm gương đạo đức Hồ ChíMinh ).

Hình thức: Từ 700 chữ – dưới 1.500 chữ = 180% biểu giá trên;

                                 Từ 1.500 chữ – dưới 3.000 chữ = 300 % biểu giá trên;

Tingiới hạn không quá 01 trang A4 (700 chữ), font: TimeNewsRoman 12pt, 1.5 line.

– Thương hiệu được nhắc đến từ 1-2lần trong bài.

– Tin có thể kèm tối đa 02 ảnhminh họa:

Ảnh 1: Đưa ra tiêu đề (kích cỡ tối đa 500 x 500 pixels);

Ảnh 2: Hình minh họa trong bài (kích cỡ tối đa 500 x 500 pixels);

– Tiêu đề (title) của bài khôngquá 15 chữ.

– Dưới cuối bài phải có nguồn củabài viết.

Báo Bắc Giang có quyền biên tập Title, ảnh và một số nội dung không phù hợp hoặc không đáp ứng đủ các yêu cầu trên chuyên mục.

– Thêm 1.000.000,đ nếu bài đăng kèm theo video clip (clip phải được duyệt trước khi đăng; thời lượng tối đa 2 phút).

– Thêm 50% giá nếu bài đăng kèmtheo chuỗi ảnh sự kiện (tối đa 10 ảnh).

– Nếu bài, clip PR do phóng viên Báo Bắc Giang trực tiếp thực hiện thì do hai bên trực tiếp thoả thuận.

– Đối với các hợp đồng quảng cáo dài kỳ, có giá trị lớn Tổng Biên tập có quyền quyết định tăng hay giảm không quá 20% trên tổng giá trị hợp đồng

Sơ đồ vị trí quảng cáo trên báo Bắc Giang điện tử  

II. BÁO HÀNG NGÀY – BÁO CUỐI TUẦN 

Diện tích (cm)

Đen trắng

Màu

01 trang (26 x 37,5)

6.000.000

8.000.000

1/2 trang (18,5 x 26)

3.000.000

4.000.000

1/3 trang (12,5 x 26)

2.000.000

2.700.000

1/4 trang    (13 x 18)

1.500.000

2.000.000

1/6 trang     (9 x 15)

1.000.000

1.360.000

1/8 trang      (9x 13)

   750.000

1.000.000

1/10 trang   (9 x 10)

   600.000

   800.000

 Chân trang (đăng logo biểu tượng, nhãn hiệu, rao vặt)

                      Từ 100.000 – 500.000

III. BÁO CUỐI THÁNG (in màu)

Diện tích (cm)

Trang ruột

Bìa 2 3

Bìa 4

01 trang số thường kỳ

(18 x 26)

4.000.000

5.000.000

6.000.000

1/2 trang

(18 x 13)

2.000.000

2.500.000

3.000.000

01 trang số xuân

(18 x 26)

6.000.000

10.000.000

15.000.000

1/2 trang

(18 x 13)

3.000.000

5.000.000

Không nhận

IV. CÁC SỐ BÁO ĐẶC BIỆT VÀ TẾT DƯƠNG LỊCH (in màu)

 1 –  Các số đặc biệt

Diện tích (cm)

Màu

01 trang ruột  (26 x 37,5)

12.000.000

1/2 trang ruột (18,5 x 26)

 6.000.000

Bìa 2             (26 x 37,5)

15.000.000

Bìa 3              (26 x 37,5)

15.000.000

Bìa 4              (26 x 37,5)

20.000.000

2 –  Số Tết Dương Lịch

Diện tích (cm)

Màu

01 trang ruột (26 x 37,5)

16.000.000

1/2 trang ruột (18,5 x26)

  8.000.000

Bìa 2             (26 x 37,5)

25.000.000

Bìa 3             (26 x 37,5)

25.000.000

Bìa 4             (26 x 37,5)

30.000.000

V. BÁO XUÂN (in màu)          

Diện tích (cm)

Trang ruột

Bìa 2 3

Bìa 4

01 trang

(26 x 37,5)

20.000.000

50.000.000

60.000.000

1/2 trang

(18,5 x 26)

10.000.000

25.000.000

Không nhận

1/4 trang

(13 x 18)

5.000.000

Không nhận

Không nhận

VI.  BÀI PR

                     Áp dụng theo qui định giá diện tích quảng cáo. 

Ghi chú:  Đối với các hợp đồng quảng cáo dài kỳ, có giá trị lớn Tổng Biên tập có quyền quyết định tăng hay giảm không quá 20% trên tổng giá trị hợp đồng.


http://baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/90215/bang-gia-thong-tin–quang-cao-tren-cac-an-pham-cua-bao-bac-giang.html

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here