Bắc Giang – Báo điện tử Bắc Giang

0
163

Bắc Giang – Báo điện tử Bắc GiangSản xuất gạch ngói: Sử dụng nguyên liệu ‘lậu’, thất thu ngân sáchDoanh nghiệp khai khoáng: Trốn kê sản lượng, thất thu ngân sáchTái diễn lạm thu đầu năm học: Kỳ II – Xử lý nghiêm, giám sát chặtTái diễn lạm thu đầu năm học: Kỳ I – Núp bóng thỏa thuận, tự nguyệnNan giải xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật: Kỳ II – Cộng đồng chung tayNan giải xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật: Kỳ I – Vỏ thuốc “phủ” ruộng đồng, vườn đồiVi phạm về tài nguyên – môi trường: Nhiều trường hợp chây ỳ nộp phạtTích tụ ruộng đất, tăng hiệu quả canh tác: Kỳ 2 – Xóa những rào cảnTích tụ ruộng đất, tăng hiệu quả canh tác: Kỳ 1 – Ruộng rộng, lợi nhuận lớnKhai thác cát, sỏi ở Bắc Giang: Bất chấp lệnh cấm, nhiều tổ chức, cá nhân vẫn vi phạmKhai thác đất trái phép: Núi đồi nham nhở, ao hồ tan hoangTu bổ đê vẫn dở dang giữa mùa mưaSản phẩm lưu niệm đặc trưng: Tăng hấp dẫn cho du lịchLợi ích kép từ liên kết đào tạo nghềLao động trung tuổi mất việc làm – Kỳ 2: Để không lãng phí nguồn nhân lực

Bắc Giang – Báo điện tử Bắc Giang http://baobacgiang.com.vn © Bắc Giang – Báo điện tử Bắc GiangVietNamNet.CMS.UI.Generator – version 1.5
image]]>
http://baobacgiang.vietnamnet.com.vn/bg/van-de-hom-nay/190813/san-xuat-gach-ngoi-su-dung-nguyen-lieu-lau-that-thu-ngan-sach.html20/10/2017 (GMT 7)http://imgs.baobacgiang.com.vn/2017/10/20/08/20171020084957-2a1.jpg
image]]>
http://baobacgiang.vietnamnet.com.vn/bg/van-de-hom-nay/190367/doanh-nghiep-khai-khoang-tron-ke-san-luong-that-thu-ngan-sach.html15/10/2017 (GMT 7)http://imgs.baobacgiang.com.vn/2017/10/13/08/20171013082955-2a.jpg
image]]>
http://baobacgiang.vietnamnet.com.vn/bg/van-de-hom-nay/190167/tai-dien-lam-thu-dau-nam-hoc-ky-ii-xu-ly-nghiem-giam-sat-chat.html10/10/2017 (GMT 7)http://imgs.baobacgiang.com.vn/2017/10/10/10/20171010102850-5a-thumb.jpg
image]]>
http://baobacgiang.vietnamnet.com.vn/bg/van-de-hom-nay/190068/tai-dien-lam-thu-dau-nam-hoc-ky-i-nup-bong-thoa-thuan-tu-nguyen.html09/10/2017 (GMT 7)http://imgs.baobacgiang.com.vn/2017/10/09/08/20171009081230-5a.jpg
image]]>
http://baobacgiang.vietnamnet.com.vn/bg/van-de-hom-nay/189475/nan-giai-xu-ly-bao-bi-thuoc-bao-ve-thuc-vat-ky-ii-cong-dong-chung-tay.html29/09/2017 (GMT 7)http://imgs.baobacgiang.com.vn/2017/09/29/08/20170929081932-3a.jpg
image]]>
http://baobacgiang.vietnamnet.com.vn/bg/van-de-hom-nay/189397/nan-giai-xu-ly-bao-bi-thuoc-bao-ve-thuc-vat-ky-i-vo-thuoc-phu-ruong-dong-vuon-doi.html28/09/2017 (GMT 7)http://imgs.baobacgiang.com.vn/2017/09/28/08/20170928082943-3a.jpg
image]]>
http://baobacgiang.vietnamnet.com.vn/bg/van-de-hom-nay/188234/vi-pham-ve-tai-nguyen-moi-truong-nhieu-truong-hop-chay-y-nop-phat.html11/09/2017 (GMT 7)http://imgs.baobacgiang.com.vn/2017/09/11/08/20170911084924-10.jpg
image]]>
http://baobacgiang.vietnamnet.com.vn/bg/van-de-hom-nay/186473/tich-tu-ruong-dat-tang-hieu-qua-canh-tac-ky-2-xoa-nhung-rao-can.html29/08/2017 (GMT 7)http://imgs.baobacgiang.com.vn/2017/08/29/08/20170829081128-3a.jpg
image]]>
http://baobacgiang.vietnamnet.com.vn/bg/van-de-hom-nay/186413/tich-tu-ruong-dat-tang-hieu-qua-canh-tac-ky-1-ruong-rong-loi-nhuan-lon.html28/08/2017 (GMT 7)http://imgs.baobacgiang.com.vn/2017/08/28/09/20170828090323-3a.jpg
image]]>
http://baobacgiang.vietnamnet.com.vn/bg/van-de-hom-nay/184564/khai-thac-cat-soi-o-bac-giang-bat-chap-lenh-cam-nhieu-to-chuc-ca-nhan-van-vi-pham.html14/08/2017 (GMT 7)http://imgs.baobacgiang.com.vn/2017/08/14/08/20170814085259-a1.jpg
image]]>
http://baobacgiang.vietnamnet.com.vn/bg/van-de-hom-nay/184418/khai-thac-dat-trai-phep-nui-doi-nham-nho-ao-ho-tan-hoang.html12/08/2017 (GMT 7)http://imgs.baobacgiang.com.vn/2017/08/11/08/20170811080738-2a2.jpg
image]]>
http://baobacgiang.vietnamnet.com.vn/bg/van-de-hom-nay/184416/tu-bo-de-van-do-dang-giua-mua-mua.html11/08/2017 (GMT 7)http://imgs.baobacgiang.com.vn/2017/08/11/08/20170811075526-3.jpg
image]]>
http://baobacgiang.vietnamnet.com.vn/bg/van-de-hom-nay/184057/san-pham-luu-niem-dac-trung-tang-hap-dan-cho-du-lich.html04/08/2017 (GMT 7)http://imgs.baobacgiang.com.vn/2017/08/04/08/20170804082815-9.jpg
image]]>
http://baobacgiang.vietnamnet.com.vn/bg/van-de-hom-nay/183925/loi-ich-kep-tu-lien-ket-dao-tao-nghe.html02/08/2017 (GMT 7)http://imgs.baobacgiang.com.vn/2017/08/02/08/20170802083443-5a-loi-ich-kep-tu-lien-ket-dao-tao-nghe.jpg
image]]>
http://baobacgiang.vietnamnet.com.vn/bg/van-de-hom-nay/183205/lao-dong-trung-tuoi-mat-viec-lam-ky-2-de-khong-lang-phi-nguon-nhan-luc.html19/07/2017 (GMT 7)http://imgs.baobacgiang.com.vn/2017/07/19/10/20170719100016-5a-lao-dong-trung-tuoi-mat-viec-lam-de-khong-lang-phi-nguon-nhan-luc.jpg


http://baobacgiang.com.vn/bg/rss/van-de-hom-nay.rss

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here